Ordbruken var til dels kraftig da Stortinget behandlet forslaget tirsdag.

– Dette er Arbeiderpartiet og SVs utrettelige kamp om å gjøre Israel til jordklodens største banditt, sa Frps Christian Tybring-Gjedde.

Han framholdt at israelske bedrifter på Vestbredden gjør hverdagen til titusenvis av palestinske arbeidere bedre, og at investeringer sikrer arbeidsplasser.

– Venstresiden overser hvordan palestinerne radikaliseres, indoktrineres og bruker religiøs fanatisme og fundamentalisme, sa Tybring-Gjedde.

SV og Ap vil følge EU

SV og Ap henviste til at Norge bør følge opp avgjørelsen fra EU-domstolen og innføre merking av matvarer produsert i israelske bosetninger på okkupert område.

Bakgrunnen for forslaget var at forbrukere skal ha rett til å få vite hvor varen har sin opprinnelse for å kunne ta et informert valg om de ønsker å kjøpe den.

SVs Petter Eide understreket at det ikke er snakk om et forbud, og dermed ingen boikott av israelske varer.

– De som ser mellom fingrene på Israels brudd på folkeretten her, svekker ikke bare palestinernes sak, men også Norges sak fordi å svekke folkeretten er avgjørende viktig i en større sammenheng, sa han.

Informerte forbrukere

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen viste til at Norge riktignok ikke er rettslig forpliktet til å følge EU-domstolen, men at vi normalt gjør det. Hun advarte mot at debatten havner i gamle, innøvde spor i en slik sak.

– Dette er ikke en debatt for eller imot boikott av Israel. Det er en debatt om forbrukerne skal kunne ta informerte valg. Ikke bare om helse, økonomi og sosiale forhold, men hva gjelder etiske vurderinger og internasjonale rettslige forpliktelser, sa hun.

LES MER

Stopper fremstøt for merking av Israel-varer

EU krev merking av israelske okkupasjonsvarer