Verdidebatt

Takk for advarsler mot kristensionismen

Jeg er selv aktiv i Pinsebevegelsen og jeg følger Bispemøtet et godt stykke på vei i deres advarsler. Jeg ser at det kan være god grobunn for slike holdninger i en rekke pinsekirker.

Unge pinsevenner om dåp. Leder av studentparlamentet (LHT), Kenneth Manuel Innvær Andersen,

Kenneth Manuel Innvær Andersen

Teologistudent ved HLT

Bispemøtet har nylig uttalt at de ønsker å ta avstand fra «kristensionismen», og de markerte en sterk uenighet med fortolkninger av Bibelen som de mener legitimerer Israels ekspansjonspolitikk. Deres uttalelser har blitt møtt med bråk, spørsmål og forvirring. Det har blitt hevdet fra ulike hold at Bispemøtet er for uklare når det kommer til hva de definerer som «kristensionisme», og hvem kritikken deres konkret er rettet mot. I et intervju med Dagen utdyper biskop Atle Sommerfeldt med å si at kristensionister bruker Bibelen til å undertrykke mennesker, og han påstår at pinsevenner, karismatikere og enkelte andre lavkirkelige miljøer er spesielt sårbare for kristensionismen.

Les Atle Sommerfeldts forklaring: «Derfor advarer vi mot kristensionismen»

Treffende uttalelser fra Bispemøtet

Jeg er oppvokst i pinsemenigheter, jeg studerer ved en teologisk høyskole som delvis eies og drives av Pinsebevegelsen, og jeg er aktiv i en kirke som tilhører Pinsebevegelsen. Selv om jeg kan forstå de som etterspør en større tydelighet fra Bispemøtets side, mener jeg samtidig at Bispemøtets og Sommerfeldts uttalelser er treffende og nyttige.

Jeg er godt kjent med tenkningen om at staten Israel spiller en avgjørende rolle i et detaljert endetidsdrama. Dette er en idé jeg har møtt forskjellige varianter av i ulike pinsemiljøer, og det synes å være en viktig overbevisning for en del tradisjonelle pinsevenner. I denne teologien er inntrykket mitt at opprettelsen av staten Israel ofte tolkes som et sentralt endetidstegn som er forutsett av bibelske profetier. Videre er min oppfatning at disse ideene ofte går hånd i hånd med elementer som «bortrykkelsen», «trengselstiden» og «tusenårsriket». Paradigmet man opererer innenfor kan med andre ord minne om John Nelson Darby sin «dispensasjonalisme» fra 1800-tallet.

Politisk teologi kan få negative utfall

Mitt endetidssyn er imidlertid betydelig annerledes. Jeg lengter ikke etter å bli rykket bort fra denne verden, men jeg venter forventningsfullt på at Gud skal fornye og forandre det skapte. Jeg tror ikke på et bokstavelig tusenårsrike, men jeg søker å ta symbolbruken i den apokalyptiske litteraturen i Bibelen på alvor. Jeg forventer ikke at både jøder og kristne skal spille viktige og forskjellige roller i et endetidsdrama, men jeg tror at det bare er i troen på Kristus vi blir en del av Guds folk.

Jeg følger Bispemøtet et godt stykke på vei i deres advarsler mot kristensionismen, og jeg kan se hvordan det kan være god grobunn for disse holdningene i en rekke pinsekirker. Jeg erkjenner at en slik politisk teologi på sitt verste kan gi store negative utfall for mange mennesker. Vi trenger å tenke nøye gjennom våre begrunnelser for vår endetidslære og de følgene som dette vil ha. Vårt syn på fremtiden vil naturligvis få stor betydning for vårt handlingsmønster i nåtiden.

LES OGSÅ: Professor: – Ikke alle kristne sionister er kristensionister

Unge pinsevenner vektlegger andre ting

Etter min mening kan det virke som at det er et paradigmeskifte som er i ferd med å finne sted i pentekostal endetidslære; både blant pentekostale fagteologer og i populærkristendom. Flere av verdens fremste pentekostale teologer merker jeg tar avstand fra en del av læreinnholdet som kjennetegner dispensasjonalismen (For eksempel Craig S. Keener, Michael Brown og Gordon Fee). Unge pinsevenner jeg kjenner prater om endetiden på en helt annen måte enn man gjorde før, og de vektlegger andre ting. Endetidsforkynnelsen i store pinsekirker uttrykkes stort sett radikalt annerledes enn før.

Hvorvidt denne endringen er reell, og hva den eventuelt innebærer, skal jeg innrømme at jeg så langt opplever som lite utforsket. Dette gjør meg takknemlig for bispemøtets advarsler mot kristensionismen. Jeg setter pris på at de gjør oss oppmerksomme på hvor alvorlige etiske konsekvenser visse endetidsfortolkninger kan ha. Denne teologien er noe vi trenger å prate om – og som studentrådsleder ved HLT ønsker jeg samtalen velkommen.

LES MER:

Bispemøtet: «Vi finner det nødvendig å ta et oppgjør med kristensionismen»

Vårt Land mener: «Vi er enige med biskopene i å ta avstand fra at teologi brukes til å frata palestinerne rettigheter»

Apostelen Matteus var ikke kristen, hevder forskere

Vårt Land: Demokratiske idealer tilsier at Israel ikke bør nekte en kristen TV-kanal å sende

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt