Den kristne TV-stasjonen Shelanu, som drives av det amerikanske TV-selskapet God TV, har fått beskjed av israelske myndigheter om å stenge. Stasjonen har brutt forutsetningene for konsesjon, sier den israelske konsesjonsmyndigheten, fordi den forsøker å omvende jøder til kristendom.

Amerikanske evangelikale kristne som også God TV har sterke bånd til, har vært sterke støttespillere for høyrefløyen i Israel og for bosetterbevegelsen.

Men da stasjonen i april begynte med sendinger på hebraisk, førte det til sterke reaksjoner blant religiøse jøder. Det er disse protestene som nå har ført til at stasjonen har fått beskjed om å stenge.

Jøder bærer på sterke historiske erfaringer om overgrep og tvang fra kristne.

Kirkene har stått bak jødeforfølgelse, og har drevet mer eller mindre tvungen omvendelsesvirksomhet. Denne historiske erfaringen ligger bak den sterke motstanden mot kristen misjon blant jøder, som ikke minst er til stede i Israel.

God TV sier i sitt svar til konsesjonsmyndighetene at de ikke vil gjøre jøder til kristne, men bare at de skal få se Jesus som sin Messias.

Dette er kjernen i budskapet til de såkalte messianske jødene. De regner seg som jøder selv om de tror på Jesus. De fleste av dem lever i samsvar med jødiske religiøse forskrifter. Men den israelske konsesjonsmyndigheten mener dette er fordekt misjonering for kristendom.

Israel er en sekulær og demokratisk stat, med religionsfrihet og ytringsfrihet. Men det er også en jødisk stat, som er opptatt av å bevare det jødiske flertallet.

Derfor er det grenser for hva som er tillat av misjonsvirksomhet.

Blant annet er det ikke tillatt med misjon overfor barn.

Med de historiske erfaringene jødene har, er det gode grunner for å vise stor skjønnsomhet i kristen forkynnelse rettet mot jøder.

Men vi mener likevel at det ikke kan være i samsvar med Israels demokratiske idealer å nekte en kristen fjernsynskanal å sende i Israel.

 

LES MER: