Verdidebatt

Kristensionismen er uholdbar

Bispemøtet finner det helt nødvendig å ta et oppgjør med kristensionismen, og sette en tydelig grenselinje mot ubibelske forestillinger.

BERGEN 20090122: 
Det blåste stiv kuling og israelske flagg blafret friskt i vinden da Israel-vennlige organisasjoner markerte støtte til Israel i Bergen torsdag kveld.
Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Atle Sommerfeldt

På vegne av Bispemøtet

Denne uttalelsens bakgrunn er den stadig mer politisk innflytelsesrike kristensionismen som gjennom sin nære forbindelse til president Trump påvirker amerikansk politikk og legitimerer staten Israels ekspansjonspolitikk.

I mange tiår har kirkene i vesten blitt utfordret av kristne i Det hellige Land til å ta avstand fra denne apokalyptiske bevegelsen med mange millioner tilhengere. Bispemøtet fant det nå helt nødvendig å ta et spesielt oppgjør med denne bevegelsen siden den påberoper seg å tolke den kristne Bibelen og har betydelig innflytelse også i Norge.

Uttalelsens ramme er Den norske kirkes helt tydelige og gjentatte anerkjennelse av staten Israels legitimitet og rettigheter og at denne staten må forholde seg til internasjonal rett – som alle andre stater. Men det var nødvendig nå å sette opp en tydelig grenselinje mot den ubibelske kristensionismen. Denne bevegelsen er drevet av sin egen tolkning av Guds handlinger i samtiden, styrt av deres spesielle endetidsforestillinger og innebærer store problemer for staten Israels selvstendige legitimitet og fremtiden for det jødiske folk.

VÅRT LAND MENER: Vi er enige med biskopene i å ta avstand fra at teologi brukes til å frata palestinerne rettigheter

Kristensionismen er en politisk teologi

Situasjonen i Israel og Palestina er dypt bekymringsfull. En rettferdig og bærekraftig fredsløsning som respekterer internasjonal lov, ivaretar sikkerheten og rettighetene for begge folk, synes mer urealistisk enn på lenge. Kirkeledere i Jerusalem har bedt verdens kirker og det internasjonale samfunnet om å legge press på partene for å forhandle fram en rettferdig fredsløsning og få slutt på den ulovlige okkupasjonen og forskjellsbehandlingen av innbyggerne.

«Sionisme» er et vidt begrep. Det finnes noen grupper som betegnes som «kristensionister» fordi de med begrunnelse i særegne bibelfortolkninger støtter staten Israels ekspansjonspolitikk. Selv om de tilhører kristne kirker, lytter de ikke til appeller fra lokale kirker i Midtøsten. De har et spesielt historiesyn med apokalyptiske endetidsforventninger, der de risikerer å redusere jødene til instrument i et frelsesteologisk skjema.

De har en politisk teologi som ignorerer internasjonal lov og menneskerettigheter. Direkte eller indirekte motarbeider de forsøk på å skape rettferdig fred. Disse gruppene er særlig store i USA, men finnes også i vårt eget land.

Bibeltolkning uten etikk

Det er uenighet om hvordan landløftene i Bibelen skal fortolkes. Men vi finner det uholdbart å fortolke Bibelen uten henblikk på de etiske konsekvensene. Det er problematisk å lese gamle profetier slik at alle politiske hendelser i dag er forutbestemt av Gud. Da fratas mennesker ansvaret for historien samtidig som Gud reduseres. Ikke minst vanskeliggjør kristensionismen situasjonen for kirkene i Palestina og Israel. Dette kaller på solidaritet fra Den norske kirke.

Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller menneskerettighetsbrudd, eller å tilkjenne ulik grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker. Løftene i Det gamle testamente som omhandler det jødiske folk og landet, kan ikke brukes til å legitimere at palestinere drives fra sine hjem eller fratas sine rettigheter. De har også sin historie i landet og hører hjemme der.

Bispemøtet finner derfor kristensionisme teologisk og menneskerettslig uholdbart. Kirken har mye å svare for når det gjelder sin antijødiske historie. I oppgjør med kirkelig og europeisk antisemittisme har kirken ønsket å utvikle et solidarisk forhold til det jødiske folk. Dette står ikke i motsetning til å engasjere seg for palestineres rettigheter.

DNK skal fortsatt søke dialog med jøder

Flere bispedømmer i Den norske kirke har vennskapsavtaler med ELCJHL (Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land). Bispemøtet ønsker at Den norske kirke aktivt skal støtte dette arbeidet videre. Den norske kirke må fortsatt søke dialog med jøder om hvordan vi som troende kan bidra til rettferdig fred i området.

Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre. (Salme 85, 11).

LES MER:

• Biskopene i strupen på «kristensionister»

• Overrabiner i Norge: Jeg er sionist, men imot annekteringen

• Geir Ove Fonn: «En rødglødende sosialist var en viktigere aktør enn noen andre, i dannelsen av staten Israel»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt