Verdidebatt

Lederskap, ikke eierskap

Godt smittevern handler om lederskap, enhetlig struktur og aktiv oppfølging av krav til forsvarlige helsetjenester.

Torbjørn Furulund

Direktør helse og velferd i NHO Service og Handel

De siste månedene er det fremsatt spekulasjoner fra ulike hold om at private tilbydere kan være en trussel for smittevernet, først og fremst av organisasjonen For Velferdsstaten som har som formål å bekjempe private aktører i den offentlig finansierte velferden.

Sverige var tidlig ute

I en kommentar i Vårt Land 11.9 spør Berit Aalborg om større valgfrihet i helse og omsorgstjenestene skaper et mer fragmentert helsevesen. Hun viser til Sverige og håndteringen der av pandemien med langt større innslag av private tilbydere.

Som Aalborg helt riktig antyder er det vanskelig å si hva dette reelt betyr eller ikke betyr. Selv om det er mange private aktører i Stockholm, er det fortsatt slik at 8 av 10 eldreomsorgstilbud i Sverige drives av det offentlige.

I magasinet Kommunalarbetaren 18. juni i år skriver Helena Gunnarsson: «Privata arbetsgivare står hittills enbart för sju procent av anmälningarna om allvarliga coronatillbud i äldreomsorgen, trots att en femtedel av sektorn är privatiserad».

Mange av de private i Sverige var tidlig ute med besøksrestriksjoner på sine sykehjem, før både norske og danske myndigheter og hele tre uker før svenske myndigheter innførte dette.

Ikke mer smitte på privatdrevne sykehjem

Tidligere i pandemien har Barbro Karlsson i Äldreförvaltningen, som har ansvaret for eldreomsorgen i Stockholm, avvist at innslaget av private har noe å si. En oversikt fra Stockholms stad fra 5. mai viser marginale forskjeller mellom smitte på sykehjem drevet av kommunen versus private. Private kommer bedre ut enn offentlige i årlige kvalitetsmålinger, og har i snitt noe lavere andel midlertidige ansatte og et høyere utdannelsesnivå.

Sverige har hatt større utfordringer enn Norge knyttet til korona, men tilgjengelig statistikk så langt viser ikke mer smitte på privatdrevne sykehjem, snarere tvert imot. Sveriges problemer handlet i stor grad om at de senere enn Norge kom på plass med tiltak og beskyttelse av sårbare pasienter.

LES OGSÅ: Joel Halldorf: «Kjærlighet er sykepleiere som sliter seg gjennom enda en vakt på intensivavdeling»

Godt smittevern handler om lederskap

I Norge har både kommunene, private og ideelle aktører hatt store krevende oppgaver og høye kostnader i disse månedene, både innenfor institusjon og hjemmebaserte tjenester, men har samarbeidet godt. Det ble fort etablert felles beredskapsnettverk i for eksempel Oslo, blant alle leverandørene, som jobbet sammen for å få på bordet beste praksis på hindring av smittespredning og håndtering av smittesituasjon. Helsedirektoratet og kommunene la føringer og bestemmelser knyttet til smittevernutstyr, karantenebestemmelser, smittehåndtering, og besøksrestriksjoner og hvor helsepersonell la ned en stor og imponerende innsats helt uavhengig av hvilken arbeidsgiver de hadde (statlig/kommunal/privat.)

Godt smittevern handler om lederskap, enhetlig struktur og aktiv oppfølging av krav til forsvarlige helsetjenester. Norge har lyktes godt med dette, også med et vesentlig innslag av private aktører mange steder. Verdt å huske.

LES MER:

«Fravær av sykepleier-kompetanse og høy bruk av vikarer kan ha spredt smitte»

Metodisthjemmet har hatt 16 koronadødsfall: – Har drevet forsvarlig, sier Fylkesmannen

Berit Aalborg: Erna Solbergs trygge og åpne korona-håndtering gjør at velgerne strømmer til

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt