Verdidebatt

Vi kan og skal gjøre mer for barna i Moria

I møte med flyktningkriser må vi ta vårt ansvar og sørge for at Norge er en trygg havn for mennesker som søker beskyttelse fra krig, nød og elendighet.

Refugees and migrants wearing masks to prevent the spread of the new coronavirus, wait to get on a bus after their arrival at the port of Piraeus, near Athens Monday, May 4, 2020. Greek authorities are moving 400 migrants, mostly families, to the mainland to help ease overcrowded conditions at the camp Moria in Lesbos island. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Solveig Schytz

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Venstre

Trine Skei Grande

Stortingsrepresentant og leder for Venstre

Regjeringen har besluttet at Norge skal hente ut sårbare barn og familier fra flyktningleirer i Hellas sammen med andre europeiske land. Vi skal ta ansvar fordi vi har ansvar. For Venstre og KrF har dette vært svært viktig, og vi kjempet sammen i Stortinget og i regjering for at det skulle bli mulig.

Solidaritet

Kriser forsvinner ikke bare vi lukker øynene for dem. Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden. Aldri før har det vært så mange.

Vi må vise solidaritet og medmenneskelighet med de som trenger det, og det bør være en tankevekker å se at land som Colombia, som relativt nylig har kommet seg ut av en situasjon hvor mange måtte flykte fra landet, tar et enormt ansvar for å hjelpe flyktninger fra sitt naboland Venezuela.

Samtidig fører mange land i Europa en strengere innvandringspolitikk enn noen gang tidligere. Andre igjen stenger grensene helt. Heldigvis tar også en del land ansvar. Kanskje har land i Europa noe å lære av sin egen historie? Det er lett å glemme at vi har flyktet fra både krig og fattigdom til bedre liv i andre land for ikke så mange tiår siden.

• LES OGSÅ: Inge Eidsvåg: «Hvis ikke rike Norge er blant de første til å hente Moriabarn, hvem skal være det da?

Europeisk koordinering

Venstre har fått gjennomslag i regjering for at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i året. Vi har også kjempet for at flyktningkrisen i Europa må løses med felleseuropeiske løsninger. Det er viktig både for å kunne gi beskyttelse til dem som trenger det, og det er viktig for Europa og landene i Europa.

Når de europeiske landene er koordinert og bidrar sammen, kan vi hjelpe flere, hjelpe på en bedre måte og unngå at flyktningkrisen skaper konflikter innad i Europa. Utfordringene knytta til migrasjon kan bare løses gjennom omfattende internasjonalt samarbeid.

Europeiske land er stort sett privilegerte, og det hviler et ekstra ansvar på de som kan og har mulighet til å hjelpe. Vi har et felles ansvar for å hjelpe folk i nød.

I 2015 påtok Norge seg å relokalisere 1500 asylsøkere fra Italia og Hellas, som en del av en større europeisk relokalisering. I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Vi må bidra til å hjelpe flest mulig. Da er det viktig at alle land gjør en innsats - derfor er det viktig at også andre europeiske land bidrar til å relokalisere sammen med oss.

Humanitær krise

Den humanitære situasjonen for flyktningene i Moria-leiren og andre flyktningleirer i Hellas er svært alvorlig. Moria-leiren er bygget for 3000 mennesker, men huser omtrent 20.000 i dag. Der lever de under uverdige forhold, mens de må vente lenge på at asylsøknaden skal behandles.

Flyktningene har ikke god nok tilgang til toaletter og dusjer. Barnas rett til å være barn frarøves dem fordi de ikke får nok undervisning og mulighet til fri utfoldelse og lek. Folk har ikke nok varme klær og bor i overfylte telt gjennom kalde vintre.

Summen av svært dårlige boforhold, en usikker livssituasjon, traumatiske opplevelser fra hjemlandet og tiden på flukt, er alvorlig både for fysisk og psykisk helse.

Det trengs omfattende tiltak for å bedre situasjonen både på kort og lang sikt. Vi må hjelpe i flyktningleirene og i nærområdene, men også bidra til å lette på trykket ved å ta imot flyktninger til Norge, og vi mener at barna og de som trenger tilgang til akutt medisinsk hjelp må prioriteres.

• LES OGSÅ: Rekordfå asylsøkere – nesten tomt på ankomstsenteret

Kan hjelpe flere

Norge tar imot et stort antall kvoteflyktninger, sett i forhold til vårt folketall. Det er viktig, men vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer for folk i ytterste nød. Selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave. Det betyr at vi har muligheten til å hjelpe mer.

I 1999 tok Norge, med justisminister Odd Einar Dørum i spissen, imot 6000 flyktninger fra Kosovo. I 2016 og 2017 hentet Norge 1500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas. Vi har gjort det før, og skal gjøre det igjen.

Vårt ansvar

Norge har et medansvar for situasjonen i flyktningleirene i Hellas ettersom vi er del av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia, og derfor også et stort ansvar for å hjelpe. Norge har bidratt med humanitær hjelp i leirene, og til å bygge opp et asylsystem i Hellas, men vi kan og skal gjøre mer.

15 andre europeiske land har sagt de vil bidra til å evakuere barn og familier fra flyktningleier i Hellas, og fem land har allerede tatt imot asylsøkere fra Hellas i tråd med relokaliseringsinitiativet som Luxembourg og Tyskland startet.

Regjeringen har slått fast at Norge skal hente ut barn og familier fra overfylte flyktningleirer i Hellas. Venstre jobber hver dag for at det skal skje så raskt som mulig.

LES MER:

Erna Solberg svarer Moria-kritikerne: «Vi stiller mest opp»

Moria-aktivister går hardt ut: «Frekt og nedlatende av Erna Solberg»

Norge gjør at ingen av Moria-barna vil bli hentet hit i løpet av 2020

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt