Verdidebatt

Stans annekteringen av Palestina

Israels regjering må gå bort fra planene om å annektere store deler av de okkuperte, palestinske områdene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Henriette Killi Westhrin , generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Det mener de internasjonale bistandsorganisasjonene i medlemsorganisasjonen Association of International Development Agencies (AIDA). Som medlem av AIDA stiller Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Norsk Folkehjelp seg bak dette, og understreker at planene strider mot folkeretten.

Innstendig oppfordring

Den fruktbare Jordandalen og områder med ulovlige israelske bosettinger omfattes av annekteringsplanen. På vegne av sine 84 medlemsorganisasjoner kom AIDA i mai med en innstendig oppfordring til Israels regjering om å gå bort fra planene om å annektere store deler av de okkuperte, palestinske områdene.

Den israelske koalisjonsregjeringen har begynt arbeidet med å endre lovgivningen med sikte på å utvide israelsk suverenitet, jurisdiksjon og administrasjon over deler av Vestbredden fra 1. juli.

Brudd på folkeretten

Nå er det et presserende behov for å handle, og for å si et tydelig stans. USA og Israel har startet prosessen med å tegne nye kart. Enhver annektering av okkupert palestinsk territorium er et brudd på folkeretten og må ettertrykkelig motarbeides av det internasjonale samfunnet.

Planene har ingen internasjonal juridisk gyldighet og representerer et brudd på folkeretten som forbyr erverv av territorium med makt. Alle stater er gjennom folkeretten forpliktet til ikke å anerkjenne, eller bistå mot, slik urettmessig oppførsel. AIDA ber det internasjonale samfunnet innstendig om å kreve at Israel avstår fra å innføre suverenitet over mer av det okkuperte palestinske territoriet.

LES OGSÅ: Over 1000 europeiske politikere med beskjed til Israel og Trump: Stopp annekteringen av Vestbredden

Norge må blande seg inn

Vi ber Norge i samarbeid med andre stater å formidle til Israel at lovlige mottiltak vil bli iverksatt for å forhindre annektering. Ytterligere erverv av territorium av Israel ville resultere i økt fragmentering av palestinsk land, og ytterligere undergrave utsiktene til en territorielt sammenhengende og politisk uavhengig palestinsk stat. Annektering innebærer ytterligere svekkelse av menneskerettighetene og vil få negative humanitære konsekvenser for retten til sivil status, bevegelsesfrihet, tilgang til grunnleggende tjenester og levebrød for palestinere.

Økende fattigdom

Gjennom vårt arbeid med palestinske og israelske partnere er vi allerede vitne til den ødeleggende effekten av okkupasjon og annektering. I områder underlagt de facto anneksjon, ser vi økende fattigdom og kronisk avhengighet av humanitær hjelp. Dersom Israel gjennomfører planene om annektering vil det også hindre humanitær hjelp og støtte til palestinere som bor i de annekterte områdene.

Øst-Jerusalem fungerer som et eksempel på hva anneksjon og ytterligere oppsplitting av Vestbredden vil innebære. Her utøver Israel myndighet over annekterte Øst-Jerusalem og befolkningen lever under institusjonalisert diskriminering og har minimal tilgang til grunnleggende tjenester levert av humanitære og utviklingsaktører på Vestbredden og i Gaza.

Internasjonal motstand

AIDA setter pris på at en rekke stater har avgitt kraftige uttalelser der de advarer Israel mot å fortsette annekteringen. Alle de fem europeiske medlemmene av FNs sikkerhetsråd talte mot annekteringen i de siste sesjonene om Palestina. Tolv europeiske ambassadører har gitt diplomatiske protester mot anneksjonsplanene. EU har uttalt at «skritt mot annektering, hvis implementert, ikke kan passere ubestridt.»

Tatt i betraktning de katastrofale menneskerettslige, humanitære og samfunnsmessige konsekvensene av annektering, og de negative følgene for en internasjonal, regelbasert juridisk orden, ber vi den norske regjeringen, sammen med EU, om å utarbeide og offentliggjøre en uttømmende liste over tiltak for å hindre Israels anneksjonspolitikk i de okkuperte, palestinske områdene og sikre levedyktige palestinske samfunn på Vestbredden.

LES MER:

FN sier Israels varslede annekteringer er ulovlige. Nå utsetter Israel planene på grunn av korona……

Erling Rimehaug: Å annektere Vestbredden vil skaffe Israel mange nye problemer. Hvorfor vil Netanyahu det?

Ekspert: – Tostatsløsningen er død hvis Israel annekterer

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt