Verdidebatt

Islam Net svartmaler ikke det norske samfunnet

Islam Net mener ikke at Norge er et farlig land for muslimer, tvert i mot. Å svartmale det norske samfunnet blir som å svartmale oss selv.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vegar Jørgenstuen

Medarbeider i Islam Net

I en artikkel i Vårt Land 29. april hevder Basim Ghozlan at Islam Net svartmaler det norske samfunnet, og at vi forsøker å gi et inntrykk av at Norge er et «farlig land for muslimer» og at bare vi «jobber for løsningen» ved å bagatellisere arbeidet gjort av andre muslimer.

La meg starte med å avkrefte Ghozlans negative inntrykk av innsamlingskampanjen vi driver for å etablere en norsk moské: Islam Net mener ikke at Norge er et farlig land for muslimer, tvert i mot: ifølge en rekke forskere er Norge er et av de beste landene i verden i lys av de islamske grunnverdiene.

Tilknytning til islam

I kampanjevideoene nevnes det at muslimske ungdommer med innvandrerforeldre ikke har klart å få et godt nok forhold til sin religion fordi islamsk undervisning hovedsakelig har vært på foreldrenes morsmål. Dette er ikke å bagatellisere andres arbeid.

Vi nekter ikke for at det sikkert er ungdommer som har kunnet lære om islam i en norsk kontekst. Det er nettopp det vi ønsker mer av!

For mange innvandrerforeldre har det vært vanskelig å forstå at deres unge ikke alltid føler en like sterk tilknytning til troen som dem selv. En av årsakene til dette er at imamene i veldig mange år i hovedsak har snakket språket fra hjemlandet og bærer med seg kulturen derifra. De samfunnsmessige utfordringene muslimsk ungdom møter har dermed ikke alltid blitt nok prioritert.

Norskspråklig alternativ

Vi ønsker å etablere en moské med en helt norskspråklig læringsplattform som tar opp samfunnets utfordringer og tilbyr kunnskap om hvordan man som norsk muslim kan være godt integrert og samtidig praktisere islam. Jeg som etnisk norsk muslim kan oppleve å dra til en moské for å delta på fredagsprekenen, så er foredraget som jeg er ment å lære om troen min fra, på et annet språk og jeg må sitte der uten å forstå noe. Vi trenger et rent norskspråklig alternativ.

Kampanjen som Islam Net kjører er nettopp for å samle inn donasjoner for å etablere, bygge og opprettholde en moské for unge norske muslimer som har behov for å få en bedre forbindelse med deres religion, uten at kulturelle normer og språklige barrierer skal stå i veien. Denne moskeen er ikke kun begrenset til å være et sted for bønn, men også et sted for læring og integrering. Vi har også et stort ønske om at det i tillegg skal være et slags aktivitetssenter for barn og unge med muligheter for leksehjelp. Et sted som vil være med på å styrke integreringen av minoritetsungdom som føler seg utenfor samfunnet.

LES OGSÅ: LIM vil legge ned Islam Net etter video som de mener oppfordrer muslimer til ikke å integreres

Finansiering

Islam Net støtter seg 100 prosent på donasjoner fra frivillige, de får ingen økonomisk støtte fra staten eller rike oljesjeiker fra Midtøsten. Dette er en motsetning til Rabitamoskéen – hvor Ghozlan er forstander – som er finansiert gjennom store pengegaver fra arabiske land (hvor enkelte vil si at menneskerettigheter ikke respekteres), skattebetalerne sine lommer, og i tillegg til rentebasert banklån. Det er derfor en ironi at Rabita-lederen skal rette kritikk mot Islam Net sin innsamlingskampanje.

Ungdomskriminalitet

Er «troen er døende hos muslimer»? Hos noen, ja, hos andre, nei. Norge er et sekulært land, og det er naturlig at mange ungdom som vokser opp her ikke vil ha et like sterkt forhold til religion som deres forfedre.

Dette er en del av utviklingen, men ser ikke Ghozlan at majoriteten av ungdomskriminelle i Oslo kommer fra muslimske hjem? Hadde disse ungdommene som man stadig vekk hører om herje rundt i gatene fått en bedre tilknytning til islam, så hadde kriminaliteten gått ned. Færre hadde havnet i barnevernet, færre hadde droppet ut av skolen og flere hadde forstått viktigheten av å jobbe og tjene egne penger. Er det feil å si at troen er svekket, eller til med er døende for å sette det på spissen, hos en del av de muslimske ungdommene? Det er bl.a. disse vi tenker på når vi sier at troen er døende, og det er disse utfordringene vi ønsker å jobbe med gjennom vårt moské-prosjekt.

Paradis

Videre i artikkelen fremstilles det av Ghozlan som om Islam Net garanterer sine givere plass i Paradiset ved å støtte dem. Dette er feil. På ingen måte er noen garantert Paradiset (eller verdslige goder) ved å donere for gode formål. Det er i bunn og grunn Gud som ser i hjertet til giveren og vil belønne slik Han vil. Dette er dog ikke i kontrast med å sitere ulike belønninger som er nevnt i islams kilder.

Ghozlan sier seg mer eller mindre enig i dette, men bare for å ha noe å kritisere, sier han; «Men å anvende den generelle oppfordringen til sin egen sak, kan nok mange være uenige i». De fleste moskeer gjør det samme hver fredagsbønn. Samler ikke Rabita penger ved å nevne belønninger?

Kanskje Ghozlan misforstår? Innsamlingen vår er ikke for «egen» sak. Det er ingen i Islam Net som tjener penger på dette. Den er til nytte for ungdommene som søker etter likesinnede som vil lære om religionen på det samme språket og til nytte for det norske samfunnet.

Ingen svartmaling

Så svartmaler egentlig Islam Net det norske samfunnet? Vi har aldri hatt som intensjon å gjøre noe slikt og vi er selv en del av det norske samfunnet. Å svartmale det blir som å svartmale oss selv.

Tilsvar fra Basim Ghozlan

Vårt Land har tilbudt forstander i Rabitamoskeen, Basim Ghozlan, tilbud om samtidig imøtegåelse for påstandene Jørgenstuen fremsetter om hvordan Rabitamoskeen finansieres. Her er svaret fra Ghozlan:

Rabita finansieres av lovlige, gjennomsiktige og anerkjente midler som statlig og kommunalt tilskudd etter trossamfunnsloven. I tillegg kommer innsamlinger i egne arrangementer og donasjoner fra medlemmer.

Rabita ber Vegar Jørgenstuen enten om å beklage den feilaktige framstillingen av Rabita, eller å dokumentere «de store pengegavene fra arabiske land» eller fra «rike oljesjeiker i Midtøsten» som Rabita finansieres av.

Dette avsnittet bekrefter min tidligere kritikk av Islam Net, som jeg mener svartmaler muslimske organisasjoner i Norge. Her som eksempel blir statlig tilskudd etter trossamfunnsloven presentert som «skattebetalernes sine lommer», som om Rabitas 4000 medlemmer ikke er skattebetalere på lik linje med alle andre. «Rentebasert bank lån» er også en påstand uten noe belegg.

Islam Net presenterer seg fortsatt som den eneste organisasjonen som retter seg mot unge muslimer på norsk. Forfatteren overser det utrettelige arbeidet som mange moskeer blant annet Rabita har hatt i mange år.

Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen

VÅRT LAND PRESISERER:

I debattinnlegget til Vegar Jørgenstuen hevdes det at Rabitamoskeen finansieres fra arabiske land. I en nyere versjon av innlegget som ikke kom på trykk, omformulerte derimot Jørgenstuen påstanden til at Rabitamoskeen hovedsakelig har mottatt økonomisk støtte fra ikke-statlige aktører i Midtøsten. Det er denne formuleringen Jørgenstuen står inne for.

LES MER:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt