Verdidebatt

En stillfaren gigant

Svein Ellingsen hadde en egen evne til å si dype sannheter med enkle ord om menneskets sårbarhet og Guds nærvær i hele livets bredde. Vi lyser fred over hans minne.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Biskop Atle Sommerfeldt, konstituert preses i Bispemøte og biskop

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

Palmesøndag døde salmedikteren Svein Ellingsen, 90 år gammel, i Arendal. Med det har vi mistet en av Nordens mest kjære salmediktere. Da Den norske kirke fikk ny salmebok i 2013, ønsket kirken at hele 58 av hans salmer skulle være med i kirkens salmekanon.

En egen evne til å si dype sannheter med enkle ord

Svein Ellingsen var utdannet innen kunstfag, blant annet ved Statens kunstakademi, men det er som salmedikter han fremfor alt vil bli husket. I 1976 ble han statsstipendiat for å kunne vie sitt liv til salmediktning og hymnologi.

Svein Ellingsen hadde en egen evne til å si dype sannheter med enkle ord om menneskets sårbarhet og Guds nærvær i hele livets bredde. I sine salmer har han hjulpet oss til å finne ord for det som vanskelig kan sies. Han har gitt oss ord til å synge ut vår undring, bekymring og fortvilelse. Fremfor alt har han vist oss en vei til å bevare takken og gleden også når livet er på det tyngste.

Har gitt oss salmer som blir sunget i alle livets faser

Med sin visdom og hardt tilkjempede livserfaring har Svein Ellingsen gitt oss salmer som blir sunget i alle livets faser. Ved dåp synger vi «Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender.» Ved nattverden «Jesus, livets sol og glede.» og «Vi rekker våre hender frem, / som tomme skåler. / Kom til oss, Gud, og gi oss liv / fra kilder utenfor oss selv.»

Mange av hans salmer har en klar, diakonal profil og sender oss ut i tjeneste for vår neste. Disse salmemotivene har åpnet helt nye dimensjoner i kirkens salmesang og tjeneste i verden: «Noen må våke i verdens natt, / noen må tro i mørket, / noen må være de svakes bror, / Gud, la din vilje skje på jord! / Hjelp oss å følge ditt bud!» For Ellingsen har troen to retninger, mot Gud og mot vår neste. De to kan ikke skilles. Det er kjernen i det han har gitt oss.

En av de salmene som Svein Ellingsen var mest glad for å ha skrevet, var salmen «Døden må vike for Gudsrikets krefter!» Han slet med å få teksten ferdig. Året var 1975 og Salmebokkomiteen var i ferd med å avslutte sitt arbeid. Svein vil gjerne få ferdig salmen. Eyvind Skeie skriver i biografien om Svein Ellingsen: «Svein bestemmer seg for at nå må det skje. Han inngår en avtale med seg selv: Han skal bli på Indremisjonshotellet på egen regning og risiko inntil salmeteksten er ferdig! Når de andre i komiteen forlater hotellet, stenger han seg inne på rommet og går i gang. Et lite døgn går det. En salmetekst er født.»: «Døden må vike for Gudsrikets krefter! / Du som var død, er vår Herre i dag! / Kristus, du lever og står ved vår side / her hvor vi rammes av jordlivets slag.»

I det andre verset taler salmedikteren Svein Ellingsen rett inn i de to tidene som akkurat nå preger oss; påsketidens og koronaens tid: «Selv om vi føler oss svake i verden / bærer vi i oss et grunnfestet håp: / Livets oppstandelse påskedagsmorgen,/underet, skjedde på ny i vår dåp.»

Minnes Ellingsen i dyp takknemlighet

Det er med dyp takknemlighet vi minnes Svein Ellingsen, en stillfaren gigant, for den han var og for det han har gitt oss gjennom sine salmer. I hans salmer vil også kommende generasjoner finne tro, trøst, håp og glede.

Vår tanker går i denne tid også til Sveins nærmeste familie, hans ektefelle Ingegjerd og deres to barn, Ingvild og Eystein, med familier.

Svein Ellingsen døde palmesøndag, dagen da Jesus red inn i Jerusalem. I salmen «Rydd vei for Herrens komme» beskriver Svein denne dagen slik: «Kjenn duften fra hans sommer, / som snart skal møte deg! De slitte dager fylles / av lovsang og forgylles. / Velsignet være han / som kom i Herrens navn.»

Vi lyser fred over Svein Ellingsens minne.

Les mer om Svein Ellingsen:

Salmene hans synges også i våre naboland

I Svein Ellingsens salmer blir skrik til bønn

Minneord: «Vi bøyer oss i takknemlig ærbødighet for Svein Ellingsens livsverk»

Dana Wanounou

Dana Wanounou

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt