Verdidebatt

KrFU setter kvinners autonomi på spill

Vi trenger en abortlov som er basert på forskning, ikke konservative forestillinger om at et foster sine rettigheter skal overkjøre kvinners rett til selvbestemmelse.

Maria Bonita Igland

Feministisk Leder, Sosialistisk Ungdom

I Vårt Land 24. februar påstår KrfU-leder, Edel-Marie Haukland at SV bidrar til uryddig debatt ved å angripe KrF for sine historiske innstramminger i abortloven. Haukland kaller vår kritikk mot regjeringa og Senterpartiet for en «uverdig tilnærming». Det er vanskelig å ta disse anklagene på alvor, når de kommer fra samme parti som åpnet debatten om fosterreduksjon med ytringen om at «Klarer du bære fram ett barn, klarer du to.»

Kvinners selvbestemmelsesrett må trumfe

Abortdebatten som Haukland legger opp til, er fullstendig ribbet fra selve kjernepunktet i debatten: nemlig hvorvidt man mener at kvinner skal få bestemme over egen kropp og eget liv. Videre fremstår det som om Haukland ikke er klar over hvordan abort utføres i dag og hvordan fostre utvikler seg.

Et sentralt poeng i hennes kronikk er advarselen mot å utvide abortgrensa. Unge Venstre har tatt til orde for uke 18, og for få uker siden, gikk vårt landsstyre inn for uke 22. Argumentasjonen til Haukland er at jo lenger inn i svangerskapet man kommer, jo farligere er det for kvinnen. Dette i seg selv er ikke et argument for at kvinners selvbestemmelse bør utfases etter uke 12. Flere land i verden har langt mer liberale abortlover enn Norge, uten at det har medført at kvinner utsetter å ta abort til siste sekund. Argumentet Haukland forsøker å selge inn er om noe en antagelse om at kvinner vil ta senaborter, hvilket ikke har rot i virkeligheten.

Er KrfU bare opptatt av sortering i livmora?

Videre glemmer hun hvorfor man, også i Norge, tillater abort etter uke 12. Den største årsaken til dette er at fosterdiagnostikkprøver utføres etter den ordinære abortgrensa. Det handler rett og slett om at kvinner skal kunne ta informerte valg når det gjelder egen kropp og eget liv. Motpolen til dette er et scenario som er langt farligere.

Haukland slår alarm om sorteringssamfunn igjen. Hun mener at ved å utvide abortgrensa, så åpner vi for mer sortering basert på egenskaper. Påstanden hennes er provoserende, og særlig når den kommer fra et regjeringsparti som har gitt rekordstore skatteletter til Norges rikeste, mens kronisk syke og foreldre med syke barn får mindre å rutte med. Er det virkelig bare sortering når det foregår i livmora, mens det er «politiske prioriteringer» når det gjelder faktiske mennesker med nedsatt funksjonsevne?

LES OGSÅ: Ane Breivik i Unge Venstre: Selvbestemt abort til uke 18 motvirker sortering

KrFU med utdatert verdisyn

Vi trenger en abortlov som er basert på forskning, ikke konservative forestillinger om at et foster sine rettigheter skal overkjøre kvinners rett til selvbestemmelse. I dag forskes det mye på fosterdiagnostikktester som gir kvinner mer kunnskap om fosteret de bærer på, og dermed også mer kunnskap om eget liv. Dette er kunnskap vi må sørge for at blir tilgjengelig for alle kvinner, ikke bare de som kvalifiseres til dem eller har råd til å ta dem i utlandet.

Haukland slår ring om abortnemndene, og mener at de bør bevares fordi det tross alt er fagfolk som hjelper kvinner å ta beslutninger. Jeg mener konklusjonen til Haukland illustrerer partiets faktiske standpunkt når det gjelder abort; nemlig at man ikke tror at kvinner selv kan ta valget. Framtidas abortlov skal både være kunnskapsbasert og tuftet på at kvinner vet best. Flere kvinner som har møtt i nemnd, har beskrevet det som en nedverdigende erfaring. Ideen om at kvinner må argumentere for hvorfor de skal få bestemme selv, er et verdisyn som ikke hører hjemme i 2020.

Det er helt riktig at den tidligere abortloven har vært et kompromiss mellom de av oss som kjemper for kvinners selvbestemmelse, og de som ikke gjør det. Da KrF fikk gjennomslag for innstramminga, brøt de med det kompromisset. De bør ikke være overraska over at vi vil gjøre det samme.

LES MER OM ABORTLOVEN:

Sp hegner om abortgrensen: – Sitter langt inne å gå med på utvidelse med rødgrønt flertall

Advarslene var tydelige: Nemndkutt svekker kvinners abortrett. Nå søker færre kvinner seinabort

Ti abortnemnder er lagt ned siden 2017 - Helse Sør-Øst og Helse Nord ­jobber med kutt

Olaug Bollestad: «Ufødte barns rettsvern under sterkt press på grunn av SV»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt