Verdidebatt

Kirkemøtet ønsker kirkevalg samtidig med offentlige valg

Økt demokrati i Den norske kirke var en forutsetning for endringene i forholdet mellom staten og kirken.

1 av 2

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

Atle Sommerfeldt, konstituert preses

Den siste tiden har det pågått en debatt om hvorvidt kirkelige valg skal holdes samtidig med offentlige valg. Det ser ut som om det kan være behov for å minne om Kirkemøtets vedtak fra 2018, hvor det ble fastslått at Den norske kirke ønsker at koblingen mellom kirkevalget og allmenne valg fortsatt bør lovfestes.

Vedtaket:

«I et trossamfunn med mer enn 3, 7 millioner medlemmer, må valgene organiseres slik at flest mulig har en reell mulighet til å stemme ved kirkelige valg og slik delta i utøvelse av demokratiet. Derfor støtter Kirkemøtet forslaget om å videreføre bestemmelsen om at kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, offentlige valg, jf. lovutkastet § 11 annet ledd.

Forslaget bidrar til å legge til rette for at det kirkelige demokratiet ivaretas i tråd med kirkeparagrafenes formålsbestemmelse. Bestemmelsen viderefører de ordninger som ble fastsatt i forbindelse med demokratireformen i Den norske kirke, som var en forutsetning for de senere endringer i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Kirkemøtet understreker at dette er et forslag som medfører økonomiske konsekvenser, og forutsetter at staten viderefører et tilskudd til Den norske kirke for å kunne gjennomføre slike valg. Det må legges til rette for at kirkelige valg i tillegg til de alminnelige valg også kan finne sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste.»

Overveldende flertall

Et overveldende flertall stemte for dette, kun fem stemte imot. Kirkemøtet har altså ønsket at kirkevalg skal holdes samtidig med offentlige valg. Samtidig peker kirkemøtet på at økt demokrati i Den norske kirke var en forutsetning for endringene i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Da vil det jo være rart om Stortinget ved første anledning fjerner en av de enkeltfaktorene som har vært viktigst i å få opp valgdeltakelsen og dermed øke demokratiet i Den norske kirke.

LES MER OM KIRKEVALGDEBATTEN:

Kjell Ingolf Ropstad om kirkevalg-debatten: «Kirken styrer seg selv»

Åpen Folkekirke: Konservative kristne og HEF i felles kamp mot folkekirkelige

Generalsekretær i HEF: «Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg»

«Sandaker-Nielsen tar ikke inn over seg de moralske sidene ved å klistre kirkevalg til kommunevalg»

Human-Etisk Forbund med krav: – Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt