Ideologi: Av Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det praktisk-teologiske fakultet