Det finnes en historie som alltid har beveget meg. Det var professor i barnemedisin Ola Didrik Saugstad som gjorde meg først oppmerksom på den. Fortellingen går 500 år tilbake i tid, til Siena i Italia. Byen hadde siden middelalderen et avansert system for å ta vare på de svakeste i samfunnet: de syke, de fattige og de foreldreløse.