Leder

Det finnes ingen unnskyldninger for antisemittisme

Det er bra at talsmannen for Muslimsk Dialognettverk (MDN) erkjenner at det eksisterer antisemittisme blant muslimer i Norge. Nå må det skje mer for at de antisemittiske holdningene skal forsvinne.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land omtalte denne uken en ny evalueringsrapport fra Proba samfunnsanalyse på oppdrag for Kommunaldepartementet. Rapporten viser at det fortsatt er sterke antisemittiske holdninger blant norske muslimer. I Probas analyse skiller muslimer som minoritet seg ut som en gruppe med mer negative holdninger til jøder enn den generelle befolkningen.

Etter utbruddet av krig mellom Israel og Hamas har det blitt rapportert om mer hat mot jøder, og mange har uttalt at de ikke kjenner seg trygge. Flere steder har jøder fortalt om hærverk og trusler mot hjemmet sitt. Det førte blant annet til at Det Mosaiske Trossamfund sendte ut en bekymringsmelding i slutten av oktober.

Viktig erkjennelse

Proba samfunnsanalyse mener regjeringen bør vurdere å tematisere Israel-Palestina-konflikten i en ny handlingsplan mot antisemittisme. Den nye kommunalministeren, Erling Sande (Sp), har varslet at regjeringen jobber med en ny handlingsplan mot antisemittisme.

I rapporten peker analysebyrået blant annet på at både myndighetene og pressen har berøringsangst når det gjelder å «ta tak i antisemittiske ytringer, særlig i den muslimske befolkningen». Saken hvor den tidligere imamen Noor Ahmad Noor i Drammen ble dømt til 60 dagers fengsel og en bot på 12.000 kroner for hatefulle ytringer mot jøder, trekkes frem som eksempel.

Antisemittismen kan bare forsvinne dersom vi vet hvor den er, og hva vi skal gjøre med den

Talsmann for Muslimsk Dialognettverk (MDN), Arshad Jamil, erkjenner til Vårt Land at det eksisterer antisemittiske fordommer blant det han kaller «enkelte muslimer» i Norge. Skal vi tro Proba samfunnsanalyses rapport er problemet mer utbredt enn som så. Likevel er det positivt at Jamil erkjenner at problemet eksisterer.

Muslimske ledere må si tydeligere ifra

Han peker på den israelsk-palestinske konflikten som årsak, og sier at folk lar seg «provosere av brutaliteten og lar frustrasjonen gå ut der den ikke nødvendigvis hører hjemme».

Uavhengig av konflikten har Jamil og flere andre muslimske ledere et særskilt ansvar for å si tydelig ifra til sine egne om at antisemittisme er uakseptabelt. Det finnes ingen unnskyldninger.

Vi i pressen har også et ansvar for å påtale og sette ord på at dette problemet finnes, også når det er utbredt i muslimske miljøer. Vi trenger mer forståelse, mer dialogarbeid og mindre hat.

Antisemittismen kan bare forsvinne dersom vi vet hvor den er, og hva vi skal gjøre med den.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder