Nyheter

Det Mosaiske Trossamfund: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmet

ROPER VARSKO: Jødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

I et åpent brev skriver Det Mosaiske Trossamfund blant annet at jøder i Norge har fått skåret opp barnevognhjul og blitt vekket på natten av noen som prøvde å åpne inngangsdøren.

En gutt på ungdomsskolen har også fått trusler om at huset hans skulle bli bombet, og en jødisk deltaker som ville vise solidaritet med sivile ofre på begge sider av krigen ble truet og dyttet på en demonstrasjon.

Roper varsko

I brevet understreker Det Mosaiske Trossamfund at «det er bra og viktig med konstruktive meningsytringer, kritikk og debatt som oppfordrer til og ønsker å fremme fred i regionen, for alle».

Trossamfunnet skriver også at de «tenker på de utallige menneskene som er berørt av terrorangrepet og den påfølgende krigen», at de ber for fred og trygghet for alle, og at «ethvert utsagn som viser omtanke og solidaritet med de som er berørt, kan tenne et lite lys av håp i mørket».

Samtidig roper trossamfunnet varsko om at jøder i Norge nå merker effekten av ordskiftet rundt Israel og Palestina på en måte de ikke kan huske å ha opplevd på en generasjon. I brevet vises det så til flere truende episoder norske jøder har blitt utsatt for.

«Den grunnleggende tryggheten vi alle skal føle i våre egne hjem trues som resultat av slike angrep» skriver DMT.

Økt norskspråklig, antisemittisk innhold

Videre skriver trossamfunnet at situasjonen er ikke bare er en direkte trussel mot Norges lille og sårbare jødiske minoritet, men også en trussel mot det norske demokratiet.

Organisasjonen forteller at de ser mye norskspråklig antisemittisk innhold på nettet, og at de i mediene har sett referanser til tradisjonelle antijødiske stereotypier.

«Om intensjonen er antisemittisk eller grunnet manglende kunnskap, har lite å si når resultatet er at fordommer reproduseres og forsterkes. Resultatet er blant annet at stadig flere skjuler sin jødiske eller israelske tilknytning», skriver DMT.

Ervin Kohn: «Første gang»

Fredag kveld delte tidligere trosforstander i menigheten Ervin Kohn bekymringsmeldingen på Facebook. I innlegget skriver Kohn at han ikke kan huske at DMT noen gang har publisert en slik bekymringsmelding tidligere, heller ikke da synagogen ble beskutt i 2006.

Videre skriver Kohn:

«Når jødiske barn i norsk skole blir stigmatisert er det berettiget. Når jødiske nordmenn blir trakassert er det berettiget. Når jøders hjem blir angrepet er det berettiget. Når en jødisk mor ikke tør bo i leiligheten sin, er det berettiget».

Olav Fykse Tveit fordømmer handlingene

Også Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit, kommenterer brevet på Facebook.

Han skriver blant annet at måten DMT varsler på «vitner om et stort alvor som vi alle må ta inn over oss».

Videre skriver preses at eksemplene som trekkes fram i brevet tilkjennegir «holdninger og handlinger som er totalt uakseptable». Han skriver også at å trakassere norske jøder som følge av krigen i Israel og Gaza er både «usaklig og moralsk forkastelig».

Avslutningsvis maner Fykse Tveit til samhold, og skriver at «jødene i Norge må merke at vi står sammen med de i disse tider».

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter