Leder

Viktig skritt for Den katolske kirke i Norge

Kirken har ikke gjort nok for å beskytte barn. Å ansette en fast rådgiver for å forebygge overgrep er et viktig skritt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag bringer Vårt Land nyheten om at Den katolske kirke i Norge oppretter en fast stilling for forebygging av seksuelle overgrep. Rådgiver Ewa Bivand har jobbet med feltet i en midlertidig rådgiverstilling fra i fjor. Det er dette arbeidet som skal videreføres som permanent ordning. Vårt Land mener dette er et viktig skritt for Den katolske kirke i Norge.

Overgrepskriser

Den katolske kirke har over mange år vært preget av store overgrepskriser. For det første har mange barn og voksne gjennom tidene blitt utsatt for overgrep og grenseoverskridende atferd fra prester, ordensfolk og andre kirkeansatte. Bare i Frankrike er antallet ofre anslått til 300.000 siden 1950. Spesielt har barn som har bodd på katolske skoler og barnehjem vært utsatt. Hendelsene har vært gjort enda vanskeligere av at det er Guds tjenere som har utført misgjerningene.

At Den katolske kirke nå ansetter en fast rådgiver for å forebygge overgrep i Norge, er et viktig skritt i riktig retning

—  Vårt Land

Men i tillegg til smerten overgrepene har påført mange mennesker, har Den katolske kirke ikke gjort nok for å forebygge og avdekke overgrep, og heller ikke for å beskytte barn når overgrep er blitt avdekket. Altfor ofte har biskoper og kardinaler skjult overgrepene og latt anklagede prester fortsette i sin tjeneste på tross av grundig informasjon. Det er også mange eksempler på at anklagede prester har blitt flyttet til nye menigheter, og slik har blitt en fare for flere barn. Kirken har også valgt å «ordne opp selv» i stedet for å anmelde forhold.

Et av mange eksempler handler om nylig avdøde George Pell, som var australsk kardinal og i flere år fungerte som pavens finansminister. Han er den høyeste katolske geistlige som har blitt dømt for overgrep mot mindreårige. Dommen ble imidlertid opphevet av australsk høyesterett i 2020.

Tydelig pave

Sittende pave Frans I har tatt tydelig til orde i saken. Han sier alle overgrep må fordømmes. Dette er et viktig signal fra Den katolske kirkes øverste leder, og dessverre har ikke alle Frans sine forgjengere vært like tydelige, verken i ord eller handling. I 2019 lanserte han nye retningslinjer for hvordan de skal håndtere overgrep, og selv om de har høstet noe kritikk, er de utvilsomt et viktig signal.

Mange har stilt spørsmål ved om Den katolske kirkes krav om sølibat for prestene har bidratt til overgrep. Den katolske teologiprofessoren Werner Jeanrond mener omfanget av skandalene vitner om alvorlig svikt i både maktstrukturer og teologi. Og det kan ikke være tvil om at maktstrukturene i Den katolske kirke har bidratt til å beskytte ledere framfor ofre.

Kirken har ikke gjort nok for å beskytte barn og andre utsatte. At de nå ansetter en fast rådgiver for å forebygge overgrep i Norge, er et viktig skritt i riktig retning.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder