Kirkeliv

Slik skal Den katolske kirke i Norge forebygge overgrep

KURS: Med foredrag, samarbeid og samtaler skal Ewa Bivand og Den katolske kirke i Norge sørge for at kirken er et trygt sted å befinne seg i.

– Forebygging er som å ha brannøvelser. Vi håper at det ikke begynner å brenne, men vi har brannslukningsutstyr og gjennomfører øvelser regelmessig for å være forberedt.

Det sier Ewa Bivand til nettstedet katolsk.no.

Tidligere i år ble det kjent at Den katolske kirke i Norge har ansatt Bivand som prosjektleder for forebygging av seksuelle overgrep i kirken. Bakgrunnen for ansettelsen var de mange tilfellene av rapporterte seksuelle overgrep med utgangspunkt i Den katolske kirke, nå sist i Frankrike.

Da ansettelsen ble kjent, uttalte Bivand til Vårt Land at: «Man må snakke om lidelsen disse ofrene er påført.»

– I min naivitet skjønte jeg ikke helt hvordan man opplever slikt, men etter å ha sett dokumentarer og lest litteratur fra andre land om ofrenes opplevelser, ble jeg rystet. Det er ganske grusomt, sa Bivand.

Nå nærmer det seg slutten på første fase av prosjektet Bivand er ansatt i. Sammen med en referansegruppe og flere ressurspersoner har hun utarbeidet retningslinjer for forebygging av krenkelser og overgrep mot mindreårige og sårbare voksne i Den katolske kirke i Norge, som er publisert på kirkens nettside.

Bivand forklarer at retningslinjene først skal presenteres for større forsamlinger, for så å distribueres til menighetene over hele landet.

Der skal det organiseres kursøkter i form av fysiske møter med foredrag, gruppearbeid, samtaler og lokal planlegging av videre arbeid. Kursene er rettet mot prester, ansatte og frivillige, og skal etter planen være et kontinuerlig opplegg, slik at ansatte og frivillige som kommer til senere, også kan trenes opp.

Trondheim  20161116.
Nye St. Olav domkirke i Trondheim
(St Olav's Catholic Cathedral) åpner denne uka.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tar det på alvor

Ewa Bivand understreker overfor katolsk.no at hun har inntrykk av at overgrep og krenkelser tas på alvor i Den katolske kirke i Norge.

– Ja, absolutt. Jeg har fått positive reaksjoner. Prestene jeg snakket med, viste interesse og tipset meg om en del praktiske utfordringer og bekymringer, sier hun.

Hun legger også til at hun synes det er trist at mange prester kjenner et ubehag grunnet oppmerksomheten rundt mange overgrepssaker i Den katolske kirke.

– De må vite at de har de troendes støtte og tillit. Vi står sammen i denne saken. Vi skal sammen gjøre kirken til et trygt sted å befinne seg i, slår hun fast.

---

Seksuelle overgrep mot barn i Den katolske kirke

  • Det har i en årrekke strømmet på med anklager om seksuelle overgrep begått av prester i Den katolske kirke, blant annet i USA, Irland, Tyskland, Italia og Frankrike.
  • Vatikanet opplyste i 2014 at det var fremmet 3.420 troverdige anklager mot katolske prester om seksuelt misbruk det siste tiåret.
  • Pave Frans har gjentatte ganger erklært sin nulltoleranse mot prester som forgriper seg på barn.
  • I 2019 innførte Pave Frans meldeplikt om seksuelle overgrep. Inntil da hadde det vært «opp til samvittigheten» å melde om overgrep. Loven gjelder imidlertid internt i kirken, og pålegger ikke rapportering til sivile myndigheter.

Kilde: NTB

---


Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirkeliv