Leder

Mer påske i påsken

Jula er blitt vår hovedhøytid. Men hvorfor ikke gjøre mest mulig ut av også påsken?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da Carola Häggkvist framførte materiale fra sitt kommende påskealbum på Olavsfest i sommer, snakket hun varmt om å hente inn flere påsketradisjoner.

Carola Häggkvist: Mer påsketradisjon!

Jula feires ofte i hjemmet, og det er vant og enkelt å gå på julegudstjeneste. Vi har også mange tradisjoner for å lese juleevangeliet og synge julesanger sammen. I påsken er det annerledes. Folk reiser ofte bort i påskeuka, og i mange bykirker er benkene mer glissent besøkt enn ellers. Påskehøytida er historisk sett viktigere enn jula, men har likevel færre tradisjoner knyttet til seg. Så hvorfor ikke skape dem?

Nye påsketradisjoner

Kirkeårets mest særegne gudstjenester ligger til påskeuka. Den som er i nærheten av en kirke kan gå inn i hver enkelt dags tematikk og blir tatt med på en reise fra død til liv gjennom sterk musikk, symbolikk og tekstlesing. Men også på fjellet eller på ferie andre steder finnes det muligheter: Carola mener man ikke trenger å gå i kirka for å feire påske på kristelig vis.

Fordi påsken ikke legger opp til at man er nødt til å være bestemte steder og spise bestemt mat for å bevare familierelasjonene, er det lettere å etablere nye tradisjoner enn i andre høytider.

—  Vårt Land

Å lytte til påskemusikk kan man gjøre over alt. Det er enormt mye musikk å ta av, uansett hva slags musikksjanger man foretrekker. Å bake korsboller, lage «påskekrybbe» med barna, lese et stykke av pasjonshistorien hver dag, feire påskemåltid etter jødisk skikk og synge alene eller sammen med andre er noen av mulighetene. Antakelig er det mange flere som ikke ennå er funnet på. Fordi påsken ikke legger opp til at man er nødt til å være bestemte steder og spise bestemt mat for å bevare familierelasjonene, er det lettere å etablere nye tradisjoner enn i andre høytider.

Ritenes kraft

Riter, tradisjoner, musikk og fortellinger knytter oss sammen med hverandre og verden. Å ta del i påskebudskapet med mer enn hodet er berikende uansett hva man tror på. I motsetning til mye annet religiøst, er praksisene åpne og inviterende, og krever lite stillingtaken av oss. De gir mening i seg selv.

Hvor enn du oppholder deg og hva enn du fyller dagene med ønsker Vårt Lands redaksjon en riktig god og velsignet påskehøytid!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder