Leder

Grønnere bistand

Det er grunn til å støtte Norad-direktør Bård Vegar Solhjell når han i gårsdagens Vårt Land sier at hensynet til klima, miljø og bevaring av natur framover må gjennomsyre all norsk bistand.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Som Norad-direktøren påpeker, utgjør endringer i klima og miljø i dag den største trusselen mot globale framskritt. I et rekordvarmt 2021 har dette manifestert seg i alt fra ekstreme og dødelige flommer i Mellom-Europa og i Henan-provinsen i Kina, til hetebølge og branner i Hellas, USA og Canada, til langvarig tørke og matmangel som truer millioner av mennesker på Madagaskar. Samtidig pågår et omfattende tap av artsmangfold og uberørt natur.

En «grønnere» utviklingspolitikk vil ikke framstå spesielt troverdig uten et effektiv grønt skifte med troverdige utslippskutt og bevaring av naturmangfold også her hjemme.

—  Vårt Land

Bærekraftig utvikling

Allerede i 1987 ledet tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) den FN-nedsatte kommisjonen som leverte rapporten Vår felles framtid, der begrepet bærekraftig utvikling ble innført. Brundtland-kommisjonen bidro til å endre måten vi debatterte miljø- og utviklingsspørsmål på, og staket ut en ny kurs for å løse verdens store fattigdoms- og miljøproblemer.

Denne tenkningen preger også FNs bærekraftsmål for 2030, som gjennom 17 hovedmål og 169 delmål er verdenssamfunnets arbeidsplan å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det fordrer en grunnleggende solidaritet med kommende generasjoner, og en anerkjennelse av at det er i vår felles interesse å ta vare på de begrensede ressursene på den ene kloden vi har til disposisjon.

Faretruende utvikling

Snart 35 år etter at Brundtland-kommisjonen leverte sine anbefalinger, har utviklingen på mange felt dessverre gått i feil retning, selv om andelen fattige i verden har gått drastisk ned. Nå er antallet fattige igjen økende, og de fleste av bærekraftsmålene for 2030 ligger langt bak skjema, forverret av klimaendringer og utsikter til sterke og langvarige skadevirkninger av koronapandemien i det fattige sør.

Norge har nylig varslet avslutningen av sitt Olje for utvikling-program, og skal trappe opp andelen av bistanden som går til klimatilpasning. Sammen med økt vektlegging av hensynet til klima, miljø og bevaring av natur i den helhetlige bistandspolitikken, er dette positive signaler. Denne tankegangen må imidlertid også manifestere seg i politikken for vår hjemlige utvikling. En «grønnere» utviklingspolitikk vil ikke framstå spesielt troverdig uten et effektiv grønt skifte med troverdige utslippskutt og bevaring av naturmangfold også her hjemme.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder