Leder

Et forsøk på kulturelt folkemord

Vi markerer samefolkets dag med en øredøvende stillhet. Det er påfallende hvor usynlig denne dagen er i norsk offentlighet.

Davvisámegiella: Viggamuš jávohuhttit olles álbmoga kultuvrra?

Torsdag markerte vi samefolkets dag. Eller, for å være mer presis: Vi markerer samefolkets dag med en øredøvende stillhet. Det er påfallende hvor usynlig denne dagen er i norsk offentlighet. Denne avis er intet unntak. Avisen Vårt Land gikk onsdag kveld i trykken uten å inneholde noen form for markering av samefolkets dag. Her tar vi selvkritikk. Vi visste dagen kom, men markerte den ikke.

Er nå det så galt? Ja.

For det første trenger Norge en feiring av samefolket. Nordmenn og samer har delt denne tynne og kalde landstripen i nord siden førhistorisk tid. Selv om samene er en minoritet er det samiske en viktig del av vår historiske arv. Samisk kultur, språk og den tradisjonelle livsstilen er viktig kulturarv som har vært med på å forme vårt land. Skal vi tro sagaene er samiske Snøfrid Svåsedotter fra Dovre stammor til de eldgamle kongeslektene. Nordmenn og samer har slåss, handlet, og stiftet familie med hverandre i uminnelige tider.

Men det dreier seg ikke bare om kultur. Det dreier seg om rettferdighet. Fornorskingspolitikken i moderne tid, der samisk språk, kultur og levesett ble forsøkt utryddet, kan ikke kalles annet enn et forsøk på kulturelt folkemord. Det ble ikke brukt vold, men når man prøver å stjele identiteten til et helt folk etterlater det vonde sår. Det er ingen grunn til å tro at rapporten om fornorskingspolitikken mot samer, kvener og norskfinner, som sannhets- og forsoningskommisjonen skal levere i 2022, blir hyggelig lesning.

Det dreier seg heller ikke bare om fortiden. Samisk språk og kultur er fortsatt truet, spesielt de mindre språkgruppene. Tradisjonelle samiske næringsveier, som er viktige kulturbærere, er under press. Konfliktene om land og ressurser er harde og vanskelige. Hellige områder er truet av viktig næringsutvikling. Og sårene fra fortiden er fortsatt ikke helet.

I et innlegg i Aftenposten tar Emilie Lindseth (17), nestleder i Oslove Noereh, til orde for at samisk ungdom må få fri til å feire samenes nasjonaldag. Hun spør også hvorfor ikke dagen er en nasjonal fridag.

Det er et godt forslag. En nasjonal fridag for å markere samefolkets viktige plass i Norge vil være et populært og kraftfullt tiltak for å hele fortidens forbrytelser, og styrke fellesskapet til våre to folk.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder