Hvert år deler Evangeliesenteret ut 360 tonn mat, fordelt på tre ganger i uken. Maten går til mellom 400 og 500 rusmisbrukere i Oslo. De kommer innom for å få seg både et måltid varm mat og en pose med matvarer.

Men fra neste år har bystyret kuttet i beløpet som fordeles mellom ulike ideelle aktører. Velferdsetaten er innstilt på at Evangeliesenteret mister støtten sin, skriver Dagsavisen.

Bestyrer på Evangeliesenteret, Stian Ludvigsen, viser til at de er desidert størst i Oslo når det gjelder utdeling av mat til denne gruppen. Fram til august hadde Evangeliesenteret delt ut 156 tonn mat, mens Blå Kors som er nummer to hadde delt ut 15 tonn.

I sin begrunnelse for avslag på søknaden skriver Velferdsetaten at det «finnes flere ideelle aktører som driver med tilsvarende tilbud». Det får Evangeliesenteret til å reagere, siden de deler ut betydelig mer enn de andre.

Nå håper Evangeliesenteret at det nye byrådet snur, og gir Velferdsetaten beskjed om å gi støtte til senteret, slik at utdeling av mat til rusmissbrukere kan fortsette.

Evangeliesenteret driver ikke bare utdelig av mat. Når rusmisbrukere kommer til senteret, får også flere hjelp til å komme seg på beina og slutte med rus. Et eksempel er Adam (23) fra Etiopia. Han kom til Norge som åtteåring. Som 18-åring havnet han i Oslos rusmiljø. Men gjennom Evangeliesenteret fikk han hjelp til å komme på rett kjøl, skaffe seg en utdanning og slutte med rusen.

Vi håper det nye byrådet omgjør vedtaket sitt. Den hjelpen Evangeliesenteret tilbyr er unik og svært viktig. Det vil ramme en utsatt og svak gruppe dersom støtten forsvinner.

De 500.000 kronene Velferdsetaten har brukt på å støtte Evangeliesenteret har vært vel anvendte penger. Evangeliesenteret mener selv at de sparer samfunnet for store beløper med dette tilbudet. Det tror vi de har helt rett i.