Går vi noen tiår tilbake ble musikken i kirken gjerne betraktet som pynt og utsmykning. Den skulle først og fremst skape en vakker ramme rundt «det egentlige», nemlig forkynnelsen. En slik holdning er i grunn svært uluthersk, siden Luther nettopp fremhevet musikken som den viktigste av alle kunster – nest etter­ teologien­ – og arbeidet for musikk­ens plass, både i form av menig­hetens deltakelse og ved fremførelse av det man kalte «figuralmusikk», det vil si utsmykket musikk fremført av skolerte utøvere.