Et høyre-sentrumsbyråd i Oslo skal avløses av et rødgrønt byråd. Nå har det nye byrådet lagt fram sitt politiske program. Eiendomsskatt og slutt på bygging av kommersielle barnehager er eksempler på et rødt skifte. Men det som har vakt mest oppmerksomhet, er de grønne innslagene som følge av at Miljøpartiet De Grønne for første gang skal ha regjeringsmakt.