Det ligger i selve den anerkjente læren om at det å forlate islam er en gudsbespottelse. Det beskrives ofte som et forræderi. Derfor er skal det i ytterste konsekvens straffes med døden.