Regjeringen legger fredag fram sitt tilleggsbudsjett, med ekstra penger for å ta imot flyktningstrømmen fra sør. Det er dette budsjett som vil ligge til grunn når regjeringen går inn i forhandlinger om neste års statsbudsjett med Venstre og KrF. Det forventet at en rekke av kuttene i tillegget vil utløse frustrasjon i både KrF og Venstre.