Kommentar

Kvinners frykt for menn

Menn frykter at kvinner avviser og latterliggjør dem. Kvinner frykter at menn voldtar eller dreper. På dette feltet finnes det lite likestilling.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Drapet på 22 år gamle Giulia Cecchettin har rystet Italia. Hun ble drept av sin tidligere kjæreste 11. november. Kvinner og menn over hele Italia har tatt til gatene den siste uken. De er rasende over manglende tiltak mot kjønnsbasert vold.

Når det gjelder vold, voldtekt og drap er tallenes tale klar: Kvinner har grunn til å frykte menn.

Det finnes ikke én løsning på dårlig kvinnesyn, vold og voldtekter og drap. Men vi må begynne å forstå dette som et omfattende samfunnsproblem. Og vi må alle ta ansvar.

Den uendelige listen

Listen over faktorer som øker risikoen for at kvinner blir utsatt for vold og voldtekter eller drap er uendelig og sjokkerende. Listen under er ikke utfyllende, men synliggjør at kvinner har stor risiko hele livet:

Klimaendringer: Klimaendringer fører til økt vold og voldtekt av kvinner. «Klimaendringer er trusselmultiplikatoren som har størst konsekvens for kvinner og jenter». Det viser forskning og statistikk fra FN.

Fotballkamper på TV: Fotballkamper fører til økt vold og voldtekter på kvinnelige partnere. Særlig hvis mannens foretrukne lag taper. I Storbritannia øker volden i hjemmet med 26 prosent når England spiller kamp, viser tall fra National Centre for Domestic Violence.

Pandemi: Covid førte til økt vold mot kvinner. Krav om å holde seg hjemme under pandemien har gjort livet farligere for kvinner, heter det i en FN-rapport.

Å være hjemme: Å være hjemme er statistisk sett mer utrygt for kvinner enn for menn. Mer enn fem kvinner eller jenter ble drept hver time av egen familie i 2021, ifølge en ny FN-rapport.

Krig og konflikt: Krig og konflikt fører til økt vold, voldtekt og drap på kvinner. De siste ti årene er det blitt grundig dokumentert at kjønnsbasert vold mot kvinner, og i særlig grad seksuell vold, brukes som et strategisk våpen i krig og konflikt.

Funskjonshemminger: Kvinner med funksjonsnedsettelser utsettes oftere for seksuell vold, partnervold og psykisk vold enn resten av befolkningen. Det viser undersøkelser fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Samlivsbrudd: Dersom en kvinne tar initiativ til samlivsbrudd, øker det risikoen for partnerdrap. Det sier kriminolog Vibeke Ottesen. Hun har forsket på partnerdrap siden 2008, og mener de i mange tilfeller er mulig å forutse og forhindre.

Å leve i et land som har tapt krig: Når en krig blir avsluttet, viser det seg at kvinnene må betale en del av den endelige prisen. Da de allierte styrkene vant over Tyskland i 1945, ble minst en million tyske kvinner voldtatt av allierte, skriver spaltist Asbjørn Svarstad i Nettavisen. Han baserer seg på tall fra ulike historikere. Andre mener tallene på voldtatte kvinner var langt høyere. Vi ser liknende tall i andre land som har tapt krig.

Å gå på ungdomsskolen: En av fire unge i Norge oppgir at de har vært utsatt for seksuell vold. De fleste er jenter. De fleste tilfellene skjer på ungdomsskolen.

Religiøs underordning i ekteskapet: Underordning i ekteskapet kan føre til både psykisk og fykisk vold mot kvinner og jenter. Astri Johanne Holm, som leder politiets arbeidet mot vold i nære relasjoner i Oslo øst, skrev i fjor i Vårt Land at religiøs underordning i et forhold fører til legitimering av sosial kontroll og i verste fall fysisk og psykisk vold i nære relasjoner. Hun viser til flere straffesaker der en person blir satt til å bestemme over en annen person i et forhold og dette har ført til sosial kontroll og vold.

Vold øker risiko for drap: Flertallet av partnerdrapene i Norge ble begått av menn som tidligere hadde utøvd vold i parforholdet. Det viser en rapport fra 1990 til 2012.

Å ha mannlige venner: De fleste voldtekter av kvinner blir begått av en person som offeret kjenner. Det kan være en venn, en slektning, en som går på samme skole, en kjæreste eller en ekspartner, skriver Amnesty på basis av flere rapporter.

Uansett hvor du bor: Kvinnemord utført av intimpartnere eller familie er et problem som påvirker alle land og territorier over hele kloden, viser en rapport fra UN Women.

Vold og rus: Vold og rus øker risiko for partnerdrap.

Når det gjelder vold, voldtekt og drap er tallenes tale klar: Kvinner har grunn til å frykte menn.

Menn også utsatt

Det viktig å understreke at menn også er utsatt for vold og drap. Også menn blir drept av partnere, men i betydelig mindre utstrekning enn kvinner. Menn blir oftere utsatt for vold, men nesten gjennomgående fra andre menn.

Både kvinner og menn blir utsatt for psykisk vold. Menn som har levd lenge i voldelige forhold med kvinner, forteller at kvinnene har et psykologisk overtak og en kontrollerende atferd. Dette er nedbrytende. En form for maktbruk kan være å true med å frata menn kontakt med barna om de forlater hjemmet.

Det er likevel liten tvil om at kvinner er mest utsatt for partnervold, voldtekt og partnerdrap. I Norge oppgir én av fem kvinner at de er blitt voldtatt i løpet av livet, halvparten før de fylte 18 år. Fra 2000 til 2023 er 202 personer i Norge registrert drept i saker hvor partneren er siktet av politiet eller dømt i domstolen. 182 av de drepte er kvinner. 20 er menn.

Mange voldsmenn sliter. Vi vet at mange menn som begår vold og drap selv har vært utsatt for vold og omsorgssvikt. Det er et samfunnsproblem vi må fange opp og gjøre noe med.

Holdninger til kvinner

Faktum er at det er en stor risiko å være kvinne. Den største risikofaktoren for å begå drap er å være mann. Derfor må vi snakke om nettopp det.

Søsteren til den drepte italienske 22-åringen har gjort dette til et poeng. Etter drapet har hun tatt opp kampen for kvinner som utsettes for vold. Hun har blant annet skrevet innlegg i en av de store italienske avisene. Hun mener drapet synliggjør menns holdninger til kvinner. Hun skriver blant annet: «Si ifra til den vennen som kontrollerer kjæresten sin, si ifra til kollegaen som roper etter kvinner på gaten.»

Hun mener menn må ta et større ansvar for debatten om kvinnesyn i samfunnet, på arbeidsplasser, i skolen, i media og i hvert hjem. Kvinner må slippe å være redde.

Fryktens gave

En av dem som har skrevet om kvinners frykt og faren for voldtekt og drap er amerikanske Gavin de Becker. Allerede på slutten av 90-tallet ga han ut boka Fryktens gave: Overlevelsessignaler som beskytter oss mot vold.

Han er opptatt av kvinner skal stole på sin egen intuisjon for å unngå vold, voldtekt og drap. Han ønsker å knuser mytene om at voldelige handlinger er uforutsigbare.

Han mener kvinner må være oppmerksomme dersom en mann ikke «tar et nei for et nei», selv om dette skjer i uskyldige situasjoner: Dersom en mann tar handleposene til en kvinne og vil bære dem opp trappa til leiligheten etter at hun har sagt «nei takk». De fleste menn vil forstå at mange kvinner synes det er ubehagelig å bli fulgt til døra av en fremmed mann. Særlig hvis hun bor alene, og har takket nei.

De Becker mener kvinner må lytte til ubehaget og magefølelsen og si klart ifra. «Jeg vil ikke ha hjelp». Han skriver at kvinner som har vært utsatt for voldtekt og drapsforsøk har sett flere slike røde faresignaler før selve hendelsen, som de har valgt å overse av høflighetsgrunner. Den som er villig til å tråkke over andres «nei» har sjelden gode intensjoner.

Det finnes ikke én løsning på dårlig kvinnesyn, vold og voldtekter og drap. Men vi må begynne å forstå dette som et omfattende samfunnsproblem. Og vi må alle ta ansvar. Det nytter lite å oppdra jenter til å bli selvstendige, hvis vi ikke oppdrar gutter til å respektere kvinners grenser.

Menn: Dere må på banen.

Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar