Verdidebatt

Familievold i Guds navn

UNDERORDNINGSTEOLOGI: Politiets erfaring med familievold i konservative trossamfunn er at volden blir gjort med overlegg og «ved Guds vilje». Som etterforsker og medmenneske ber jeg trossamfunn ta ansvar for å snakke om likeverd mellom partnere.

vold i nære relasjoner, familievold, partnervold, kvinne, mann, voldtekt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt