«Vi trenger en religiøs lavalder», har tidligere Hedningsamfunn-leder Harald Fagerhus hevdet ved flere anledninger, blant annet da pastorsønnen Anders Torp for fire år siden bidro i Levi Fragells­ inter­essante bok Vi som elsket Jesus.