Norske sykehjem går glipp av viktig kompetanse fordi de ikke bruker ansatte med minoritetsbakgrunn godt nok, ifølge ny forskning fra VID vitenskapelige høgskole. Det kunne du lese om på nyhetsplass hos oss denne uka.

LES OGSÅ: Minoritetsansatte kvier seg for å bruke religiøs kompetanse på jobb

Undersøkelsen viser at mange naturlig nok ønsker og forventer at sykehjemmet legger til rette for trosutøvelse i ulike former. De fleste med slike behov var kristne. Men det finnes også mindretall bestående av både humanetikere, muslimer, jøder, hinduer og buddhister.

Kvier seg

Det viser seg at særlig ansatte med en minoritetstro i Norge vegrer seg for å bruke sin religiøse og kulturelle kompetanse i møte med beboere. På et sykehjem i Oslo fikk minoritetsansatte beskjed om at «her er det norsk kultur som gjelder». Mange med minoritetsbakgrunn er redd for å blande jobb og religion. Dette gjelder særlig muslimer. Dermed blir deres kompetanse en ubrukt ressurs.

Forsker Tone Lindheim på VID mener at dersom denne religiøse og kulturelle kompetansen skal komme beboere med minoritetsbakgrunn til gode, må ledelsen på sykehjemmet signalisere at kompetansen er verdifull. Hun sier blant annet: «Noen har kjennskap til forhold innenfor sine religiøse tradisjoner som de kan dele med kollegaer (...) Flere av dem ble også gode samtalepartnere for beboere med minoritetsbakgrunn. De kunne snakke med dem om religiøse høytider og religiøs praksis.»

Bør oppmuntres av ledelsen

Det store flertallet av de som bor på sykehjem er i livets siste fase. For de aller fleste mennesker er det da viktig å få muligheten til trosutøvelse, og ha meningsfulle samtaler om tro, om livets slutt og om livets siste fase. Slike samtaler bør ansatte oppmuntres til å delta i. Religiøs kompetanse bør ansees som en viktig ressurs. Dette gjelder både den kristne majoritet og minoritetstroende i Norge. Hvis de ansatte snakker om tro med beboere, dersom de selv ønsker det, vil det kunne bety mye for mange i livets siste fase.

 

LES OGSÅ:

• Skamfullt med tro på sykehjem

• Fersk kartlegging: Forventer religiøs tilrettelegging på sykehjem

• Beholder troen selv om demensen rammer