I morgen er det skjærtorsdag, og vi går inn i dagene med påskedrama. Hver av dagene i påska har sine egne dramatiske historier, som de fleste av oss kjenner godt. Likevel oppleves årets påske annerledes for de aller fleste av oss. Vi lever midt i et samtidsdrama, i pandemiens og koronaens tid.

Mange mennesker er redde, andre er motløse. Noen opplever sykdom og død i nær familie. Akkurat nå er det derfor viktig å minne hverandre om det sterke håpet som ligger i nettopp påskens budskap.

Den oppstandne

Biskop og preses i Den norske kirke Atle Sommerfeldt skriver godt om dette håpet akkurat i dag. Slik lyder et par setninger i hans tekst: «Det er ikke alltid like lett å se den oppstandne. Men med oppstandelsens blikk gjenfinner vi Den oppstandnes livskraft i sårede og lidende. Vi ser hvordan Jesus holder på. Han kjemper sammen med dem som rammes og ødelegges. Ser vi nøyere etter, kan vi også se glimt av den oppstandenes seier når den forslåtte reiser seg, den syke får hvile i nådens favn og den oversette blir en del av nye fellesskap». Dette budskapet treffer mange av oss ekstra sterkt denne påsken.

LES OGSÅ: Atle Sommerfeldt: Håpstegn i krisetid

Akkurat nå trenger mange av oss håpet mer enn ellers. Håpet gjør at vi kan skimte det som er selve kjernen i det kristne påskebudskapet.

Fylt av glede over livets under

Ved inngangen til påskehøytiden fikk vi det triste budskapet om at salmedikter Svein Ellingsen døde, 90 år gammel. Hans poesi tar ofte utgangspunkt i den menneskelige erfaring. Hans kjente dåpssalme «Fylt av glede over livets under» ble skrevet etter at han mistet sitt barn for mange år siden. Nettopp derfor er salmen så sterk og minner oss om håpet og gleden. Og at håpet også finnes et sted midt i sorgen og fortvilelsen.

Vi vil avslutte med et av versene i Ellingsens berømte dåpssalme, som i grunnen oppsummerer det aller sterkeste ved påskebudskapet:

Fylt av undring er vi i din nærhet!

Du som bærer verdensrommets dybder

Venter på de små og tar imot oss

Venter på de små og tar imot oss.

Velsignet påske!

LES OGSÅ: Tomm Kristiansen: Nå fyller kirka fotballstadioner

LES OGSÅ: Åste Dokka: Derfor ble det ingen helligdag over Jesu raseri mot pengevekslerne