Det drar seg sakte, men sikkert mot skolestart igjen, og derfor har Vårt Land satt søkelyset på den teknologiske utviklingen i skolen. Sagt enklere: skjermenes inntog i skolehverdagen.

Onsdag fortalte foreldre om at barneskole-elever ofte ser på TV under matpausen, og at det ikke finnes noen samlet oversikt overhvor utbredt dette er. I dagens avis advarer både ernæringseksperter og folkehelserådgivere om uønskede konsekvenser av dette – fra mulig overspising til manglende sosial kontakt.

Også Klassekampen har skrevet om «skjermbarna» denne uka, med flere kritiske intervjuer, men også nyanserende perspektiver. Da skolene stengte i mars var det nemlig tydelig at de skolene som var mest vant til å bruke skjermteknologiene fikk et lite forsprang. Overgangen til hjemmeskole ble mindre, fordi lærere, elever og foreldre allerede hadde den nødvendige infrastrukturen for å gjennomføre undervisning.

Hjemmeskolesituasjonen denne våren er en påminner til de mest steile teknologikritikerne om at det tross alt finnes fordeler med de nyere verktøyene. Da blyanten ble oppfunnet var det sikkert dem som mente det var ødeleggende for utviklingen, fordi man mistet hukommelsesarbeidet som ligger i den muntlige fortellertradisjonen. Alt er teknologi, og nye verktøy er verken onde eller gode i seg selv.

Likevel mener vi det ikke er grunn til å bli for triumferende på skjermenes vegne, selv etter denne våren. Skolene – som resten av samfunnet – står midt i et storstilt teknologisk eksperiment. Redskap som ikke eksisterte for 10–15 år siden, brukes mange timer daglig av de fleste over 9 år. De digitale prøvekaninene er derfor en treffende tittel på Gaute Brochmanns kommende bok: vi vet ikke konsekvensene.

Denne besinnelsen forventer vi på tvers av det politiske spekteret. Det er god konservativ politikk å være føre var, og det er god utjevningspolitikk å gi elevene fra hjem uten bokhyller muligheten til å fordype seg i noe annet enn filmer og spill. Enn så lenge ligger bevisbyrden hos digitaliseringsentusiastene – de som radikalt ønsker å forandre skolehverdagen.

LES OGSÅ:

• Ja til en digitalisert og personalisert skole

• – Urørte matpakker større utfordring enn skjermtitting

– Eg har aldri høyrt nokon seie at skjerm under matpausen er til barnas beste