13 treff for "biogass"

Innsats mot rovdyrfaren dunker klimakamp ned i støvlene. På tre år har Sp bare fremmet tre forslag fra representanter om å få utslippene ned.

Å få ned klimautslipp fra kremasjoner er det største grønne enkelttiltaket Bergen kirkelige fellesråd jobber med. Håpet er at legemet skal kunne bli til aske uten bruk av fossilt brensel.

2019: Året har vært preget av ekstremvær og sult,rekordvarme og dødsbranner, voldsomme protesterog politisk populisme. Samtidig er det mangeutviklingstrekk å glede seg over.

Klimastrategien for norsk transport skal halvere utslipp innen 2030, men lener seg tungt på biodrivstoff.

Nina Jensen synes regjeringen skuffer stort. Klima- og miljøministeren sier at regjeringen trenger mer tid.

Miljø-Norge og de blåblå krangler om vi har fått et klimabudsjett. 
Striden står om ti punkter utgjør et reelt «grønt skifte».

Øko-kommune tyr til fiskeavfall og husdyrgjødsel for å varme kirka.

Biogass fra husdyrgjødsel kan føre til sterk reduksjon av klimagassutslipp.

Våre epleskrotter og brødskalker blir biogass på svenske biltanker.

Snart kan bilen kjøre på gamle jeans. En ny metode bryter tøyet ned til etanol.

Annonse
Annonse

Mer fra: