Klima

Lyspunkt i et dramatisk år

2019: Året har vært preget av ekstremvær og sult,rekordvarme og dødsbranner, voldsomme protesterog politisk populisme. Samtidig er det mangeutviklingstrekk å glede seg over.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima