I Tanum kirke har de flere alterkalker i sølv. Den eldste er datert til 1686.