Den aktuelle jenta ble ikke tatt opp i koret, men hendelsen er likevel historisk. Det kjente guttekoret, som er tilknyttet Thomaskirche i Leipzig, ble etablert i 1212. Siden starten har jentene vært utelukket både fra koret og skoleinternatet som koristene bor på gjennom hele skoleåret.