– Ingen skal skånes fra kritikk, og alle skal gjennomgå, særlig de som styrer samfunnet.