Kultur

– Ingen skal skånes fra kritikk, og alle skal gjennomgå, særlig de som styrer samfunnet.

Det sier idéhistoriker Sarah Hervé om karikaturtradisjonen. Hun har skrevet om karikaturenes innflytelse på debatten omkring monarkiet i Frankrike på 1800-tallet, og er opptatt av karikaturer som politisk virkemiddel. I neste nummer av det idéhistoriske tidsskriftet Arr har Hervé skrevet om hvordan karikaturen av kong Louis-Philippe, «Pærekongen», ble brukt for å skape oppslutning omkring den republikanske bevegelsen på midten av 1800-tallet.

– Karikaturer har ofte blitt brukt for å uhelliggjøre personer med høy posisjon i samfunnet, som konger eller statsledere. Man kritiserer «det som ikke skal kritiseres». Det er selvsagt forskjell på hva man vil med karikaturer, men tanken er at alt skal kunne kritiseres, sier Hervé.

Gråsoner