Den norske kirke har gjort veivalg for sin satsing på kunst og kultur. Ingen påstår at det er en satsing som det lyser penger av, men blant de kirkemøtemedlemmene som har jobbet tettest på saken, er det lettelse og glede å spore.