I jakten på sagakongen kommer han til Danmark og til Harald den gode som i 963 omvender seg til kristendommen. Hvorfor gjorde han det? Også Olav Tryggvason, som kanskje ble født samme år, må ha kjent til begge religionene. Også han stod overfor det samme valget som svigerfaren, kong Harald.