Kultur

– Jeg har så liten tro på denne valgordningen at jeg vil opp­fordre alle til å la være å stille liste, sa Marie Klakegg Grastveit fra Stavanger bispedømme­ ­­under førstebehandlingen av kirke­valgreglene på Kirkemøtet­ ­lørdag kveld.

Tvilt frem

De som trodde årets kirkemøte ville by på mindre opphetede diskusjoner enn i fjor, måtte endre oppfatning. Saken om kirkevalgreglene til menighetsråd, bispedømmeråd og kirke­møte, skapte intens ­debatt lørdag kveld og endte med en prøvevotering der et av forslagene fikk 52 stemmer og det ­andre 55.

De to forslagene kalles alternativ 2 og alternativ 4a. Førstnevnte baserer seg i stor grad på dagens ordning der menighetsråd foreslår kandidater til en bredt sammensatt nominasjonskomité-liste. Selv om et mindretall av komiteen anbefalte dette, fikk forslaget flertall i prøve­avstemmingen.