– Jeg har så liten tro på denne valgordningen at jeg vil opp­fordre alle til å la være å stille liste, sa Marie Klakegg Grastveit fra Stavanger bispedømme­ ­­under førstebehandlingen av kirke­valgreglene på Kirkemøtet­ ­lørdag kveld.