Redaktørene i Vårt Land har til nå vært ansatt på åremål. I for­bindelse med at alle åremål går ut til sommeren, ­bygger sjef­redaktør Bjørn Bore et nytt ­lederteam. Berit Aalborg, som har vært redaktør for politikk og verden, blir politisk ­redaktør, med ansvar for kommentar- og debattstoffet. Alf ­Gjøsund fortsetter i den sentrale ­stillingen som religionsredaktør, og får ­tilført flere stillinger i sin ­avdeling. Stillingen som kultur­redaktør lyses ut.

LES MER: Bjørn Bore ansatt som ny sjefredaktør i Vårt Land. 

Nyhetsavis

Når stillingen som nyhetsredaktør nå kommer tilbake, begrunner Bore det med at Vårt Land alltid har vært opptatt av å være en tydelig nyhets-
avis.

– Tros- og livssynsstoffet er årsaken til at avisen eksisterer, men alle våre lesere fortjener den beste nyhetsavisen de kan få. Vi skal bli tydeligere på ­nyheter. Vi skal ha stor digital gjennomslagskraft, og i det legger jeg at vi skal bli lest av mange.

– Hva gleder deg mest etter seks uker i jobben?

– At vi har fått til en ­tydeligere satsing på kirkestoffet. Jeg er dessuten styrket i min tro på avisens vekstpotensial, sier Bore.

LES MER: Bjørn Bore kommenterer: Et grep om pressens nakke. 

Dyrke debatten

Politisk ­redaktør Berit Aalborg har stor tro på å dyrke fram og løfte ­avisas menings- og debattstoff. Hun tror det kan bidra til å gi avisen et ­digitalt løft.

– Både trosdebattene, de ­politiske debattene og kultur­debattene som har vårt ­stempel er viktige i dagens ­polariserte ­ordskifte. Jeg ­gleder meg til å ­jobbe målrettet med ­meningsstoffet vårt og vise 
fram ­mangfoldet og ­bredden 
både på vårt eget kommentar­-
stoff og på det eksterne ­debattstoffet. Vi vil vise fram konfrontasjonene, men vil også gi rikelig plass til de ­viktige, ­etiske diskusjonene og ha plass for refleksjon, sier Berit 
Aalborg.

Tillit

Alf Gjøsund, som i ett år har vært konstituert sjef­redaktør, skal lede en kraftig styrket religionsavdeling.

– Det viktigste for avisen nå, og til alle tider, er at vi styrker tilliten hos de såkalte «aktive kristne». Det er først og fremst denne lesergruppen som er så ­interessert i vårt felt at de vil ­betale abonnementet. Deres 
tillit avhenger både av hvordan ­avisen posisjonerer seg ideologisk og hvordan vi ­dekker ­kirkelige ­miljøer. Våre lesere skal være trygge på at journalistikken vår er sannhets-
søkende, ­troverdig og fair – og at dekningen er så god som man kan forvente av den ­ledende kristne avisen i Norge, sier ­Gjøsund.

Gjøsund sier religions­avdelingen vil bli ytterligere styrket framover.

– For tidligere lesere er tiden nå inne for å vurdere abonnement igjen, ­mener Gjøsund.