Det pågår en omfattende fornyelse av læreplanene i skolen. Men for norskfagets del forsvant i siste sekund «Bærekraftig utvikling» som overordnet tema. Nå tordnes det mot grepet, som omtales som både «kunnskapsløst» og en politisk «overkjøring med dampveivals».