Knut Alfsvåg

Redaktør av boken «Skal kvinnene tie?»

Innlegget er skrevet på vegne av bokens redaktører

I sin anmeldelse av vår bok om ordinasjon av kvinner i Vårt Land den 25.10 mener Gunhild Maria Hugdal å vite at det hun oppfatter som de mest unyanserte utsagn i boken «målbærer synspunkter FBB Bibel og Bekjennelse deler».

Hugdal kan ha rett i at de utsagn av bokens kvinnelige forfattere hun slik henter fram, er formulert på en ensidig og provoserende måte. Vi mener imidlertid at det må være rom også for det ensidige og provoserende, og at ikke alle til enhver tid må se seg engstelig rundt for å forsikre seg om at ingen skal kjenne seg støtt. Den slags «debatter» har vi mer enn nok av. I FBB skal takhøyden være større enn som så.

Benytter seg av anmelderens privilegium

Den som er interessert i å finne et svar på hva FBB mener om ordinasjon av kvinner, har dessuten andre og bedre muligheter enn å slå opp i en artikkelsamling. I anledning FBBs hundreårsjubileum har vi gitt ut et jubileumsskrift som også inneholder en, ikke helt ukritisk, artikkel om foreningens arbeid med dette spørsmålet. Det er nok en mye bedre kilde om det er FBBs syn i dag en er ute etter.

Hugdal benytter seg ellers av anmelderens privilegium til å etterlyse en annen og bedre bok om samme tema. Her kan jeg for min del bare slutte meg til det hun skriver. Ikke minst burde det økumeniske perspektivet ha vært ivaretatt på en bedre måte. Hugdal har rett i at i dag er dette noe som gjerne vektlegges av det hun kaller «nei-siden». Opprinnelig gjorde den imidlertid ikke det. Det gjenspeiler nok denne boken også. Men det som er anmelderens privilegium, er utgivernes dilemma. Skulle vi ha ventet til boken ble slik vi ville hatt den, hadde den aldri kommet ut. Gode artikler om de temaer hun etterlyser, er det få av. Skal de skrives, må det gjøres skikkelig, og vi så oss ikke i stand til å ta på oss det nå.

LES OGSÅ: «Menn forstår alltid eit kall til å bli prest heilt rett. Kvinner får høyre at dei har misforstått Bibelen»

Altfor snevert perspektiv

Jeg kjenner meg imidlertid ikke igjen i påstanden om at vi er ute etter å revitalisere en debatt. Hevder man at debatten om ordinasjon av kvinner er død, er perspektivet altfor snevert. Norsk og økumenisk kristenliv er mer enn Den norske kirke. Og debatter blir gjerne bedre om en tar seg tid til å sette seg inn i argumentene, også der de framlegges i en form noen finner utfordrende.

LES MER:

VID-rektor Bård Mæland: «Debatten om kvinners prestetjeneste er over»

Tror den katolske kirke vil få kvinnelige prester en dag

Kirkekunst tyder på at kvinner var prester i år 380