Hans ståsted er naturligvis kjent, men reaksjonene kommer nå i kjølvannet av at Alfsvåg er sentral i utgivelsen av artikkelsamlingen «Skal kvinnene tie? Om ordinasjon til kvinnelig prestetjeneste», nylig utgitt av Foreningen for Bibel og Bekjennelse. Boken ønsker å stimulere til en ny samtale om dette spørsmålet.

LES ANMELDELSE AV BOKA: «Det føles spesielt å lese side opp og side ned med argumenter for at kvinner skal underordne seg i en bok fra 2019»

Alle studenter er velkomne

Også studenter og ansatte ved VID Stavanger har stilt spørsmål vedrørende utgivelsen, ikke minst til valget om å gjenoppta denne debatten. De kirker VID primært utdanner prester til i Norge og internasjonalt, har for lengst konkludert i dette spørsmålet og åpnet opp for kvinners prestetjeneste.

Vi vil gjøre det helt og utvetydig klart at VID ønsker alle studenter velkommen til å studere hos oss, uavhengig av kjønn, seksuell identitet eller teologiske preferanser. Vi forventer derfor av alle våre ansatte at de aktivt bidrar til dannelsen av trygge profesjonsutøvere gjennom studiene ved VID. En slik trygghet er ikke minst påkrevd i møte med teologisk meningsmangfold i de kirkesamfunn vi utdanner til, inklusive Den norske kirke.

Forpliktet til å ivareta akademisk frihet

Saken har samtidig en annen side: Som vitenskapelig høgskole underlagt Universitets- og høgskoleloven velger VID verken forskningstema, metoder, konklusjoner eller publiseringsform for sine forskere. VID er dermed forpliktet til å ivareta ansattes akademiske frihet som gir rom for både progressive og konservative stemmer. Det betyr imidlertid ikke at VID er forpliktet til å dele de prinsipielle og akademiske synspunktene til den enkelte ansatte. VID deler ikke Alfsvåg sitt syn på ordinasjon av kvinnelige prester.

Bård Mæland, Konstituert rektor ved VID vitenskapelige høgskole

LES OGSÅ: Fortsatt uenighet om Nordens første kvinnelige biskops betydning som teolog

LES OGSÅ: Tror Den katolske kirke vil få kvinnelige prester en dag

LES OGSÅ: Kirkekunst tyder på at kvinner var prester