Tidligere fylkesleder i Akershus KrF, Arne Willy Dahl, skriver svært treffende om KrFs veivalg i sitt innlegg i Vårt Land 2. november

Selv foreslo jeg en annen voteringsorden på landsmøtet i november 2018, og fremmet forslag om at vi først måtte avklare hvilket regjeringsalternativ vi skulle støtte, hvis et flertall ønsket å gå i regjering.

Deretter ville jeg sette dette regjeringsalternativet opp mot Grøvans alternativ, som var å fortsette i ­opposisjon. Når partiledelsen hadde lagt opp til at vi først skulle stemme for eller mot regjeringsdeltakelse, og deretter velge «rødt» eller «blått», var resultatet nærmest gitt på forhånd.

Jeg tror mitt alternative forslag var eneste mulighet til å få et representativt resultat. Begrunnelsen min var at mange «røde» og mange «blå» trolig ville foretrukket «gult» framfor et regjeringsalternativ som de selv ikke ønsket. Men selv ikke Grøvan, som egentlig ønsket å forbli i opposisjon, støttet mitt forslag. Det fikk bare støtte fra et lite mindretall.

Et år etterpå er partiet mindre enn noen gang tidligere. Sperregrensen blir et trangt nåløye å passere om to år. Kjente navn som Knut Arild ­Hareide og Geir Jørgen Bekkevold har sagt at de ikke stiller til gjenvalg. Det er interessant å se at også bokaktuelle Emil André Erstad i dag tenker at Grøvans gule alternativ ­likevel ikke var så dumt.

Kjetil Weyde

Gruppeleder Gjøvik KrF

 

LES MER:

Bekkevold tar ikke gjenvalg – trolig ingen «røde» KrF-ere på Stortinget etter 2021

Hareide ut av politikken. Ferdig med Stortinget og avlyser omkamp

Anklager om «svik» og abortoppgjør i bokdrama om KrFs skjebnehøst