Vegard Soltveit

Assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon

Vårt Land publiserte 29. november en artikkel hvor Den Norske Israelsmisjon settes opp mot Det Mosaiske Trossamfund. Det er ikke noen nyhetssak at vi er uenige om misjon. Men i saken ser Vårt Land bort fra begrepsavklaringer og nyanser. Det mest alvorlige er at artikkelen ikke makter ta fram det som virkelig er en sak – nemlig spørsmålet om en jesustroende jøde er jøde, eller om han ved sin tro på Jesus regnes som en hedning, altså at jesustroen har tatt bort hans jødiske identitet. Det vil jeg adressere her.

Uenig om identitet

Den Norske Israelsmisjon og Det Mosaiske Trossamfunn er enige om veldig mye. Vi er helt enige når det gjelder historien mellom det jødiske folk og Kirken, og vi står tett sammen i kampen mot, og forebyggingen av, antisemittiske holdninger og handlinger. Men vi er altså uenig i misjonssyn. Av Kohns svar til Vårt Land i samme artikkel kan det virke som vi også er uenige om messianske jøders jødiske identitet.

Kohn har selvsagt rett i at misjon ofte forstås holistisk, hvor både diakoni, humanitært arbeid og informasjon er sentrale faktorer. Samtidig går ikke dette utover evangelisering, som et viktig misjonsprinsipp i holistisk tenkning. Det er for så vidt gammelt nytt at vi er uenige om evangelisering blant jøder. Om Vårt Land vil skrive en nyhetssak, så bommer de etter mitt skjønn her.

Jesus er Messias

For artikkelen omhandler ikke først og fremst hvordan hedningkristne arbeider med misjon i ultraortodokse miljøer. Artikkelen vi publiserte i vårt medlemsblad Først beskriver hvordan jøder selv arbeider og tenker rundt misjon blant sitt eget folk. Det er altså en «indremisjonssak». Dette aspektet maktet ikke Vårt Land å belyse, beklageligvis. Dermed blir det også en noe rar sak.

Det som er interessant er at Kohn bruker begreper som «konvertering» og «intoleranse», og at misjon i denne forståelse er en fremmed tanke for jøder. Hans svar bærer preg av en forståelse der det er hedningkristne som anvender de angitte strategier i Først, mens det i realiteten er jøders vitnesbyrd og arbeidsmåter vi har publisert.

De messianske jødene vil heller ikke betegne deres misjonsvirksomhet som «konvertering» eller «overbevise jøder om kristendommen». Deres forståelse er at Jesus virkelig er jødenes Messias, og dermed er budskapet om han først og fremst et jødisk budskap.

LES HELE STRATEGIEN HER: «1: Finn nøkkelpersoner i de ultraortodokse miljøene og invester tid i dem»

Jøder som tror på Jesus

Men er en jøde som tror på Jesus fortsatt en jøde? Vi vil si et helhjertet «ja» til det spørsmålet. Deres tro endrer ikke deres jødiske identitet. Snarere tvert imot. De messianske jødene er fullt ut jøder. Akkurat som en ortodoks, sekulær eller reformert jøde er jøde. Sett med de messianske jødenes øye har de ikke konvertert til en annen religion, selv om staten Israel vil hevde det. Messianske jøder feirer de jødiske høytidene, mange av dem er også opptatt av å overholde andre jødiske identitetsmarkører.

Må anerkjennes

Den messianske jøden og misjonæren Michael L. Brown, som har skrevet strategien vi har på trykk i «Først», skriver at en av deres arbeidsmåter er å hjelpe sårbare utbrytere fra det ultraortodokse miljøet. De har det ofte svært vanskelig og tøft. Vår oppfatning er at dette verken er spekulativt eller utnyttelse av sårbare personer, snarere tvert imot. Det er å ta vare på de utsatte og sårbare. I denne tjenesten er det mye diakoni, omsorg og hjelpearbeid.

Den Norske Israelsmisjon ønsker å vise solidaritet med det jødiske folk, og selvsagt jødiske minoritetsgrupper. Den messianske bevegelsen er en minoritet, samtidig som nye undersøkelser viser at bevegelsen vokser. De er gått fra å være en forholdsvis liten og ukjent jødisk bevegelse, til å bli en størrelse man må ta på alvor. Den Norske Israelsmisjon mener at vi må ta denne bevegelsen på alvor, og selvsagt anerkjenne den som en jødisk bevegelse. Det håper jeg Det Mosaiske Trossamfund også gjør.

 

REPORTASJE: En dag i året skal de ultraortodokse drikke til de ikke vet ­forskjell på det gode og det onde

LES OGSÅ: Ultraortodokse jøder truer Israels økonomi, mener professor