Jonas Gahr Støre

Leder i Arbeiderpartiet

Vårt Land kritiserer i sin leder 23. januar mitt spørsmål om helsetilstanden til femåringen som er hentet hjem fra Syria sammen med sin mor og søster.

La dette være klart: Jeg har på vegne av Arbeiderpartiet støttet at norske barn skal hentes hjem fra Al-Hol-leiren til trygghet i Norge. Syke eller ikke. I oktober gjorde Arbeiderpartiet det klart at vi ikke motsetter oss at mor blir med dersom det er nødvendig for å få barna hjem - med en viktig forutsetning: Voksne skal stilles til ansvar for det de har vært med på i Syria. Vår avklaring gjorde det klart for regjeringen at den hadde støtte i Stortinget for å hente mor og barn hjem.

Etterprøvbare beslutninger

Bakgrunnen for mitt spørsmål i Debatten var regjeringens gjentatte formulering om at gutten er «antatt syk», også etter hjemkomsten. Samtidig sier regjeringens representanter at de ikke ville risikere at en syk, norsk femåring døde i Syria.

Ingen har bedt om identitet eller detaljerte helseopplysninger om gutten. Det regulerer loven, og det har ikke offentligheten noe med. Men beslutninger må være etterprøvbare. Det rekker å vise til at gutten nå får helsehjelp på Ullevål sykehus.

Trygg på riktig framstilling

Debatten som har fulgt, tar oppmerksomheten bort fra det viktigste: At barna blir ivaretatt, og at moren blir stilt til ansvar for handlingene sine. Men i politikkens videre gang, og særlig i saker som denne, der regjeringen alene sitter med det fullstendige bildet, må vi kunne være trygge på at deres framstilling av beslutningsgrunnlaget er riktig.