Kari Henriksen

Trospolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Jorunn Gleditsch Lossius har gitt sitt syn på det hun mener er Arbeiderpartiets tro- og livssynspolitikk gjennom et innlegg i Vårt Land. Jeg mistenker ikke Jorunn for å mangle kunnskap om det indre liv i et religiøst samfunn, derimot er hennes mangel på kunnskap om Arbeiderpartiet og våre medlemmer åpenbart betydelige.

Tro er ikke en privatsak

For Arbeiderpartiet er tro og livssyn ikke bare en privatsak. Tro og livssyn er så viktig i mange menneskers liv og aktiviteten i tros- og livssynssamfunnene berører så mange samfunnsområder at det er også et offentlig anliggende. Det gjelder samfunnenes bidrag til velferden gjennom frivillige fellesskap, økonomisk støtte, og når noen utsettes for tvang eller undertrykking i organisasjonens navn. Dette er helt i tråd med det regjeringen har lagt fram i sitt lovforslag.

Det gjelder også bruk av tvang - i definisjonen til Lossius - nemlig at staten kan stille krav til innhold, brudd på lovverk og normer, for å få statlige tildelinger. Ifølge Lossius har altså nitid kontroll i regi av fylkesmannen i etterkant av tildelingen ikke noe med kontroll å gjøre, mens inngåelse av en samfunnskontrakt i dialog med organisasjonene i forkant av tildelingen et tvangstiltak. Argumentasjonen faller på sin egen urimelighet.

Ja, vi krever faktisk kontroll

Som på de fleste andre områder i samfunnet, stiller vi krav om demokrati, åpenhet og representasjon. Disse kravene skal ivareta tros- og livssynsfriheten, og ikke gripe inn i teologi. På samme vis krever vi kontroll. Her vil jeg minne om at det var Høyreregjeringen som tok ansvar og var tydelige om at dagens kontrollmekanisme er utilstrekkelig. Det har vi tatt på alvor.

Boka Da Gud skiftet mening – femti år som forandret kirken av Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen beskriver godt resultatet av dialog og krav. Norge er blitt bedre og mer rettferdig. Sammen er vi satt til å forvalte tros- og livssynsfriheten, men også menneskerettighetene, likestillings- og barnekonvensjonen. Så ja Jorunn – noe må faktisk overstyres. Vår dialogform er en samfunnskontrakt for å sammen snakke om kravene og de gjensidige forventningene. KrFs dialogform er kontroll og kutt i tildeling i etterkant i regi av fylkesmannen.

 

LES MER I DEBATTEN OM APs SAMFUNNSKONTRAKT:

Forstander Basim Ghozlan: «Arbeiderpartiet avskaffer trosfriheten»

Ingrid Rosendrof Joys: «Ap og Frp driver uakseptabel mistenkeliggjøring av trossamfunn»

Jonas Gahr Støre avviser kritikken: – Ap favoriserer ingen trossamfunn

Kari Henriksen: – Myten om at Ap ikke vil kristne vel, er feil