Islamstudier er godt representert ved Det teologiske fakultet

På TF har vi allerede i lang tid gitt flere tilbud til studier og forskning av islam.

Verdidebatt

Av Safet Bektovic

Førsteamanuensis i teologisk orienterte islam studier, UiO

Sylo Taraku og Usman Rana har begge deltatt i debatten om imamutdanning med interessante – men vidt forskjellige – argumenter. Siden begge retter deres blikk mot Det teologiske fakultet (TF) som et sted som «skulle» eller «ikke skulle» ta ansvar for utvikling av islamstudier og imamutdanning, føler jeg meg kallet til å reagere på deres innlegg i Vårt land den 4. oktober og 23. oktober. Taraku og Rana har utvist interesse for TFs bidrag til islamstudier, men ut fra deres innlegg fremgår det ikke klart hva TF egentlig har gjort.

TF har tatt flere initiativ

Uten å problematisere relevansen av deres synspunkter om imamutdanning, vil jeg til opplysning gjøre oppmerksom på følgende forhold:

TF tok allerede i 2007 initiativ til å utrede muligheten for et «senter for islamske studier» ved Universitetet i Oslo, som skulle tjene både muslimer og det øvrige samfunn. I utredningen deltok både andre fakulteter og Islamsk Råd Norge. Islamstudier ved universitetet er ikke noe vi er utfordret til å ta stilling til først nå.

Siden 2007 har TF kontinuerlig avholdt etter- og videreutdanningskurs for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn, hvor en stor del har vært imamer og andre muslimske ledere.

Siden 2011 har TF gradvis også inkludert teologisk orienterte islamemner i eksisterende studieprogrammer. Fra 2018 har fakultetet også (med en ekstrabevilling fra myndighetene) påbegynt et masterprogram for utdanning av religiøse ledere og omsorgsarbeidere. Dette tilbudet har fått støtte fra flere morske muslimske miljøer som også ser det som en mulighet for at muslimske omsorgsarbeidere kan arbeide i offentlige institusjoner. Samtidig utreder fakultetet spørsmålet om egne studieprogram i islamsk teologi.

LES OGSÅ: Islamkritikerne i Norge trenger en reformasjon

Lang erfaring i islamrelaterte studier

TF har også lang forskningserfaring på feltet. Vi har deltatt i og arrangert konferanser og workshops om islamstudier ved europeiske universiteter med betydelig deltagelse av muslimske representanter og forskere også fra muslimske land. Vi forsker på muslimenes behov og holdninger til islamstudier og imamutdanning – også i lys av et bredere samfunnsbehov. Vi har hentet erfaringer fra andre europeiske land som har etablert islamstudier og/eller imamutdanning (fra Balkanlandene over Sør-Europa til Vest Europa) og vi har vært dedikert til tanken om å finne frem til en modell som kunne være passende for skandinaviske forhold. I den forbindelse har vi også etablert et skandinavisk nettverk av universiteter som er i gang med å utvikle islamske teologistudier.

TF imøtekommer utfordringer

For TF har dette ikke vært et politisk prosjekt som skal tjene bestemte muslimske retninger (konservative, liberale, progressive) eller partier, men et viktig samfunnstema, som skal utforskes etter beste kriterier for å kunne imøtekomme utfordringene på en seriøs måte.

Resultatene av vårt engasjement er både transparente og tilgengelige. Dette gjelder også erfaringene til de mange studenter som har allerede har dratt nytte av islamrelaterte studietilbud på TF.

LES OGSÅ: Prestisjetungt senter for islamsk lære tar avstand fra barneekteskap

LES OGSÅ: Vi muslimer må bruke mer visdom i møte med storsamfunnet

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt