Elisabeth Meling

Samfunnsdebattant

Den 24. oktober hadde jeg innlegget «Til mann, kvinne og intersex skapte ham dem» på trykk i Vårt Land. Den 1. november kom det to motsvar i samme avis til dette innlegget, som det er behov for å gi en tilbakemelding på.

Talmud-kritikk

Jostein Ådna skrev motsvaret «Intet rom for androgyn intersex». Der kritiserer han min referanse til Talmud, og at jeg hevder at jødene på Jesu tid kjente til fire andre kjønnskategorier utenom mann og kvinne.

Ådna skriver: «Talmud er en jødisk lovtolkningssamling fra 500-tallet e.Kr., som viser hvordan de rabbinske lærde tolket og videreutviklet stoffet fra Bibelen og fra nedtegnelsen av den såkalte muntlige loven i den eldre tekstsamlingen kalt Mishna (ca. 200 e.Kr.). Utsagn i Talmud kan ikke brukes som belegg for hva jøder trodde og mente mange hundre år tidligere.»

Viser oss fortiden

Med tanke på at jødene var kjent for å ha en muntlig overlevering som gikk over flere hundre år, samt det Ådna selv skriver om Mishna, så mener jeg at utsagn i Talmud faktisk kan vise oss hva jødene tenkte. Mange av historiene i Det gamle testamentet ble jo skrevet ned flere hundre år etter at de fant sted, men vi godtar allikevel at det skjedde.

Når samtidig Jesus omtaler evnukkene, eller Saris på den måten han gjør i Matt 19,12 så blir det for enkelt å ikke se disse referansene i sammenheng. Evnukker ble i tillegg omtalt i Jesaja 56, 3-5 som et «tørt tre». St. Augustin på sin side nevner blant annet «androgynos» i et av sine verk, City of God, hvor han skriver at de er sjeldne, men at det er vanskelig å finne noen perioder der de ikke har eksistert.

Når jeg skriver at det fantes jøder på Jesu tid som trodde at det første mennesket var «androgynos», så er det viktig å påpeke – som jeg også skrev – at det gjaldt noen jøder, men ikke alle. Det kan også nevnes at Robert Gagnon, som er en anerkjent konservativ teolog med et tradisjonelt syn på ekteskapet, faktisk også mener at det første mennesket var «androgynos».

LES OGSÅ: VID-professor: – Bibelen aksepterer ikke mangfoldet av seksuelle uttrykk vi ser i dag

Ikke på vegne av transbevegelsen

I et annet motsvar til mitt innlegg fra Fred Andersen, «Misdannelser er ikke kjønnspluralisme», kommer han med noen uttalelser der jeg lurerpå hvor han får ideene sine fra. Det å skrive at jeg på vegne av transbevegelsen «skyver en sårbar gruppe foran meg» blir en rotete fremstilling.

Jeg lurer litt på hvor han får ideen om at jeg representerer en transbevegelse fra. Er det fordi jeg er transkjønnet? Det er i tilfelle en håpløs feilkobling. Jeg skriver ikke på vegne av noen transbevegelse, men av egen interesse. Det at jeg refererer til et kjønnsmangfold i skaperverket, er ikke for å skyve noen foran meg. Det blir useriøst av Andersen å komme med en slik påstand. Det finnes flere grupper innen intersex-kategorien enn de med misdannelser i kjønnsorganene, som Andersen ikke tar høyde for i sitt innlegg.

Ikke resultat av syndefall å være interesex

Det finnes mange med intersex-­diagnoser som blir sett ned på i mange kristne miljøer. Kanskje ikke så mye i Norge, men det er tilfellet i mange andre land med kristen arv. Min tanke er ikke å skyve dem foran meg, men å vise til at det de opplever ikke er et resultat av noe syndefall.

Det å låse hele Guds skaperverk til mann-kvinne-dualismen gjør at vi mister alt det som favner utenfor denne normen. Om noen mener og tror at skapelsesberetningen er fasitsvaret på alt som gjelder kjønn og seksualitet, så låser man seg inn i en trang bås som utestenger alle de som ikke passer inn.

Ellers anbefaler jeg sterkt at herrene Ådna og Andersen leser boken til Megan DeFranza, Male, female and intersex in the imageof God, som jeg refererte til i mitt første innlegg.

LES OGSÅ: Snart kan Luca Dalen Espseth bli anerkjent som mann av staten

LES OGSÅ: Ekstremismen ødelegger for etiske debatter rundt kjønnsskifte