Erhard Hermansen

Generalsekretær i Norges Kristne Råd

Under overskriften «Stemmen som samler» skriver Alf Gjøsund i en kommentar til vigslingen av Olav Fykse Tveit at den nye biskopen kommer til «en splittet norsk kirkevirkelighet» og til «en polarisert norsk kristenhet».

Fykse Tveit: En brobygger

La meg først av alt få uttrykke glede og takknemlighet over at Den norske kirke har fått Olav Fykse Tveit som ny biskop i Nidaros og preses i Bispemøtet. Norges Kristne Råd kjenner han som en raus leder med stor integritet. Han vil være en samlende lederskikkelse med sin evne til å leve seg inn i de ulike kirkesamfunnenes egenart.

Den norske kirke får en preses med bred økumenisk erfaring fra arbeidet som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. Olav Fykse Tveit vil være en brobygger og kirkeleder som både Den norske kirke og hele det økumeniske fellesskapet i Norge vil nyte godt av. Men han kommer ikke til en splittet og polarisert norsk kristenhet, slik Alf Gjøsund hevder.

Vi lytter til hverandre

Relasjonene og samarbeidet mellom kirkene i Norge er svært godt. I Norge Kristne Råd, som samler bredden av kirkesamfunn i Norge, har vi lang erfaring for å møte ulikhet med respekt og å stå sammen om det viktigste, enheten i Kristus.

Vi lytter til hverandres troshistorier, lærer av hverandres ulike trosuttrykk og tradisjoner, og vi har et samtale- og samarbeidsklima i Norges Kristne Råd som er svært godt og som preges av tillitt og gjensidig respekt.

Kirkene i Norge har stått samlet i arbeidet for flyktninger, trosfrihet, vern om menneskeverd og skaperverk, for å nevne noe. Selv om dette er krevende tema med ulike meninger i samfunnsdebatten, har vi som kirke samlet oss om det vi kan gjøre sammen.

Vi spiller på lag

For omtrent ett år siden analyserte Alf Gjøsund kirke-Norge og etterlyste «en styrking av det kristne samarbeidsprosjektet», og han spurte om det er mulig for kirkene i Norge å bli ett. Er det i det minste mulig i noen overordnede samarbeidsprosjekter, eller å ha en stemme som uttaler seg samlende om spørsmål kirkene er enige om?

Vi ikke bare tror at vi kan det, men erfarer det. Som et økumenisk råd ønsker vi å fylle rommet mellom kirkene, skape møteplasser og arenaer for dialog og samhandling. Mange års arbeid har båret frukter. I dag opplever vi at kirkene i Norge spiller på samme lag. Vi forstår at polarisering og splittelse er mer spennende for pressen, men i dette tilfelle er karakteristikkene til Gjøsund lite saksvarende.

Men arbeidet for å synliggjøre enheten, gitt oss i Kristus, fortsetter, og vi gleder oss over at Den norske kirkes nye preses vil være med å bidra sammen med de andre kirkesamfunnene i Norge.

LES MER:

Olav Fykse Tveit vigsla til preses i nesten tom kirke: – Det ville vært spesielt uansett

Les preika til Fykse Tveit: «No treng vi kjærleikens vilje til å stille opp for kvarandre»